Mzdy a personalistika/Nové sumy stravného platné od 1. júna 2023: Detaily a dopad na zamestnávateľov
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Nové sumy stravného platné od 1. júna 2023: Detaily a dopad na zamestnávateľov

Nové sumy stravného platné od 1. júna 2023: Detaily a dopad na zamestnávateľov
Seyfor Slovensko, a.s.
14. 08. 2023
Doba čtení7 minút čítania
Líbilo se3
Nové sumy stravného platné od 1. júna 2023: Detaily a dopad na zamestnávateľov

Obsah

  Rýchlo sa zvyšujúce ceny jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní zistené štatistickým úradom sú dôvodom, pre ktorý Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky muselo vydať nové opatrenie o sumách stravného. Naposledy zvýšené sumy stravného pritom platili len päť mesiacov. Nové sumy stravného začali platiť od 1. júna 2023 a prinesú vyššie príspevky na stravovanie zamestnancom v práci i na pracovných cestách.

  Sumy stravného platné od 1. júna 2023

  Sumy stravného platné od 1. júna 2023 pre časové pásma sú:

  • 7,30 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín (do 31. mája to bolo 6,80 eura),
  • 10,90 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín (do 31. mája to bolo 10,10 eura),
  • 16,40 eura pre časové pásmo nad 18 hodín (do 31. mája to bolo 15,30 eura).

  Vyššie uvedené sumy primárne ovplyvňujú stravné poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za každý kalendárny deň tuzemskej pracovnej cesty na Slovensku za podmienok ustanovených zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Suma stravného je ustanovená v závislosti od času trvania pracovnej cesty v kalendárnom dni, pričom čas trvania pracovnej cesty je rozdelený na tri časové pásma.

  Avšak suma stravného 7,30 eura pre pracovné cesty trvajúce v časovom pásme 5 až 12 hodín má zásadný vplyv na výšku príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnanca, resp. na výšku finančného príspevku na stravovanie zamestnanca. Práve o tom, ako sa tieto sumy od 1. júna 2023 zmenia, bude tento článok. Pre úplnosť ešte pripomíname, že zamestnanec má nárok na zabezpečenie stravovania, resp. finančný príspevok na stravovanie len vtedy, ak v rámci pracovnej zmeny vykonával prácu viac ako štyri hodiny. Zamestnávateľ má túto povinnosť len vo vzťahu k zamestnancom pracujúcim na základe pracovného pomeru (pracovnej zmluvy). Dohodárom nie je povinný prispievať na stravovanie, ale môže tak urobiť dobrovoľne.

  S výpočtom stravného vám pomôže modul Mzdy a Personalistika priamo v účtovnom programe Money S3. Modul si môžete vyskúšať v účtovnom softvéri zadarmo.

  Príspevok na stravovanie, ak zamestnávateľ poskytuje jedlo

  „Klasickou“ možnosťou zamestnávateľa, ako si môže splniť svoju povinnosť zabezpečiť pre zamestnanca stravovanie, je poskytnutie hotového jedla. Môže to byť vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa. Ak zamestnanec dostane od zamestnávateľa hotový obed, tak zamestnávateľ je povinný naň prispieť v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Príspevok zamestnávateľa sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

  Vychádzajúc z novej sumy stravného 7,30 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín je príspevok zamestnávateľa od 1. júna 2023 na každé jedlo maximálne 4,02 eura. Ak by sme si to mali predstaviť na konkrétnych číslach, ak je cena jedla 7 eur, tak zamestnávateľ naň musí prispieť najmenej sumou 3,85 eura, ale ak sa tak rozhodne, môže až sumou 4,02 eura.

  Príspevok na stravovanie, ak zamestnávateľ poskytuje stravné lístky

  Obľúbeným spôsobom zabezpečenia stravovanie pre zamestnancov je ešte stále aj poskytovanie stravných lístkov alebo inak povedané gastrolístkov či stravovacích poukážok, aj keď už len v elektronickej podobe. V tomto prípade podľa § 152 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) musí byť hodnota stravovacej poukážky najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. To znamená, že na zabezpečenie stravovania počnúc 1. júnom 2023 musí zamestnávateľ dať zamestnancovi stravný lístok v hodnote najmenej 5,48 eura. Jeho maximálna hodnota nie je ustanovená.

  Je však ustanovené to, že na stravný lístok je zamestnávateľ povinný prispieť v sume najmenej 55 % jeho hodnoty, najviac však na každý stravný lístok do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, čiže od 1. júna 2023 maximálne sumou 4,02 eura.

  Ak sa zamestnávateľ rozhodne počnúc 1. júnom 2023 dať zamestnancovi stravný lístok v minimálnej hodnote 5,48 eura, bude môcť naň prispieť sumou v rozmedzí od 3,02 eura (55 % z 5,48 eura) až 4,02 eura. Mnohých zamestnávateľov však zaujíma otázka, akú maximálnu hodnotu môže mať gastrolístok, aby ešte celá suma ich zákonného príspevku bola daňovým výdavkom. Je to gastrolístok s hodnotou 7,30 eura, pri ktorom 55 % príspevku zamestnávateľa zodpovedá maximálnej sume príspevku zamestnávateľa 4,02 eura na gastrolístok.

  Suma finančného príspevku na stravovanie od 1. júna 2023

  Poskytovanie finančného príspevku na stravovanie prichádza ako možnosť na rad vtedy, keď zamestnávateľ nezabezpečuje zamestnancom stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa. Inými slovami povedané, finančný príspevok na stravovanie je možné použiť len tam, kde zamestnanec od zamestnávateľa nedostáva jedlo (okrem toho existujú aj osobitné výnimky z tohto pravidla). Vtedy má mať zamestnanec na výber medzi stravným lístkom a finančným príspevkom na stravovanie. Z hľadiska čistého finančného dopadu musia byť obe možnosti pre zamestnanca rovnocenné.

  Zamestnávateľ totižto podľa Zákonníka práce musí zamestnancovi poskytovať finančný príspevok na stravovanie v takej sume, akou prispieva na stravovanie zamestnancom so stravnými lístkami. To znamená, že výška finančného príspevku na stravovanie od 1. júna 2023 je najmenej 3,02 eura (55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky) a najviac 4,02 eura (55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín). Ak u zamestnávateľa nikto nepoberá stravné lístky, tak sa pri určovaní výšky finančného príspevku na stravovanie logicky nemôže vychádzať z výšky príspevku zamestnávateľa na stravný lístok. V tomto prípade zamestnávateľ určí výšku finančného príspevku na stravovanie v rozmedzí od 3,02 eura do 4,02 eura.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Ako môže zamestnávateľ prispievať aj nad zákonný limit

  Žiadny predpis nezakazuje zamestnávateľovi to, aby v závislosti od spôsobu zabezpečenia stravovania prispieval zamestnancovi na hotové jedlo, stravný lístok alebo mu poskytoval finančný príspevok na stravovanie vo výške vyššej ako je maximum podľa Zákonníka práce. Z pohľadu zamestnávateľa aj zamestnanca je dôležitý potom zdroj peňazí použitých na tento príspevok.

  Ak bude zamestnávateľ poskytovať príspevky na stravovanie nad limit zo sociálneho fondu, pôjde nepriamo o daňový výdavok zamestnávateľa (tvorba sociálneho fondu bola daňovým výdavkom). Z pohľadu zamestnanca pôjde o príjem, ktorý je oslobodený od dane z príjmov.

  Ak bude zamestnávateľ poskytovať príspevky na stravovanie nad limit z vlastných prostriedkov ako zamestnanecký benefit, pôjde z pohľadu zamestnanca o zdaniteľný príjem, ktorý sa mu zdaní. Z pohľadu zamestnávateľa záleží na tom, či tento zamestnanecký benefit bol dohodnutý so zamestnancom v pracovnej zmluve, v kolektívnej zmluve alebo je poskytovaný podľa interného predpisu zamestnávateľa. Ak áno, tak pôjde u zamestnávateľa o daňový výdavok. V opačnom prípade nemožno tento zamestnanecký benefit považovať za daňový výdavok.

  Príklad na príspevky na stravovanie

  Zamestnávateľ poskytuje od 1. júna 2023 prvej časti zamestnancov stravné lístky (v elektronickej podobe) v hodnote 6 eur. Z tejto sumy prispieva zamestnávateľ zamestnancovi sumou 3,30 eura (55 % z hodnoty stravného lístku ako zákonné minimum), 0,50 eura tvorí príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu a 0,20 eura tvorí príspevok zamestnávateľa z jeho vlastných prostriedkov ako zamestnanecký benefit dohodnutý v pracovnej zmluve. Zvyšné 2 eurá z hodnoty stravného lístku si platí sám zamestnanec. Suma 4 eurá (3,30 eura + 0,50 eura + 0,20 eura) je daňovým výdavkom zamestnávateľa. Z pohľadu zamestnanca je suma zákonného príspevku zamestnávateľa a príspevku zamestnávateľa zo sociálneho fondu spolu vo výške 3,80 eura príjmom oslobodeným od dane z príjmov. Príspevok zamestnávateľa 0,20 eura poskytovaný z jeho vlastných finančných prostriedkov však bude zamestnancovi zdanený podobne ako mzda.

  Druhá časť zamestnancov, ktorá sa namiesto stravných lístkov rozhodla pre finančný príspevok na stravovanie, dostane v čistom od zamestnávateľa 3,80 eura. Bude zahŕňať sumu 3,30 eura, akou prispieva zamestnávateľ na stravovanie zamestnancom so stravnými lístkami, a príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu v sume 0,50 eura. Príspevok zamestnávateľa 0,20 eura poskytovaný z jeho vlastných prostriedkov ako zamestnanecký benefit dohodnutý v pracovnej zmluve bude zamestnancovi zdanený ako mzda a zamestnanec tak z neho obdrží až čistý príjem. Daňovým výdavkom zamestnávateľa bude celá suma 4 eurá (3,30 eura + 0,50 eura + 0,20 eura).

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.