Mzdy a personalistika / Odmeňovanie/Čo je výplatná páska a aké informácie na nej musíte uvádzať
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Čo je výplatná páska a aké informácie na nej musíte uvádzať

Čo je výplatná páska a aké informácie na nej musíte uvádzať
Seyfor Slovensko, a.s.
10. 02. 2022
Doba čtení5 minút čítania
Líbilo se3
Čo je výplatná páska a aké informácie na nej musíte uvádzať

Obsah

  Doklad, ktorý každý mesiac musíte vystaviť všetkým zamestnancom vo firme. Výplatná páska, resp. výplatný lístok, inak výplatnica, ktorá obsahuje všetko o odpracovanej dobe aj odmene, ktorá zamestnancom prináleží za vykonanú prácu. Urobme si jasno, čo sa má na výplatnom lístku uvádzať.

  Čo je výplatná páska, lístok, výplatnica…

  Je jedno ako to nazveme, ide stále o doklad, ktorý ako zamestnávateľ každý mesiac vystavujete a potvrdíte tak každému zamestnancovi jednotlivé zložky mzdy, odvody, zrážky alebo čerpanú dovolenku. S výplatnou páskou teda predávate zamestnancovi informáciu, koľko daný mesiac zarobil. Zamestnancom výplatný lístok spracovávate, pokiaľ ste s nimi uzavreli pracovný pomer na pracovnú zmluvu alebo dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti alebo dohodu o brigádnickej práci študenta.

  Hotový výplatný lístok odosielate poštou, odovzdávate zamestnancovi alebo posielate e-mailom na základe dohody zo zamestnancom.

  Vytvárajte jednoducho výplatné lístky v mzdovém programu Money S3 a odosielajte ich na jedno kliknutie v PDF do e-mailu. Môžete och zabezpečiť aj heslo, aby sa k údajom dostal iba skutočný príjemca mzdy.

  Základné pojmy výplatného lístka

  • Tarifná mzda je mzda, ktorú má zamestnanec dohodnutú v pracovnej zmluve
  • Základná mzda je (tarifná mzda / počet pracovných dní x počet odpracovaných dní)
  • Hrubá mzda je základná mzda + pohyblivá zložka (odmeny, náhrady za dovolenku, PN)
  • Čiastkový základ dane je (hrubá mzda – poistné uhradené zamestnancom)
  • Zdaniteľný základ je (čiastkový základ dane – odpočítateľná položka, tzv. nezdaniteľná časť základu dane)
  • Preddavok na daň je výška dane z príjmu, ktorú uhrádza zamestnanec zo svojich príjmov (daň = zdaniteľný základ x 19%)
  • Čistá mzda je (hrubá mzda – poistné uhradené zamestnancom – zrazený preddavok na daň)
  • Cena práce  je (hrubá mzda zamestnanca + odvody, ktoré za zamestnanca hradí zamestnávateľ)

  Náležitosti výplatnej pásky

  Vzor výplatného lístku nie je daný zákonom. Ako výplatný lístok vyzerá určuje mzdový systém, ktorý používate vo firme. Obsahom musí byť:

  • Meno zamestnanca a názov zamestnávateľa
  • Obdobie (mesiac a rok za ktoré je mzda vyplatená)
  • Počet dní dovolenky za príslušný rok, počet dní dovolenky za minulý rok, počet dní vyčerpanej dovolenky, zostatok dovolenky
  • Tarifnú mzdu
  • Úpravu základu dane (nezdaniteľná časť základu dane)
  • Počet odpracovaných dní a hodín, počet odpracovaných sviatkov, nočných zmien a pohotovosti
  • Základnú mzdu
  • Náhradu za čerpanie dovolenky (výpočet z priemernej hodinovej mzdy za posledné 3 mesiace)
  • Náhradu za nočné zmeny, sviatky (počet odpracovaných hodín cez sviatky), pohotovosť v soboty a nedele
  • Osobné ohodnotenie, prémie a odmeny
  • Hrubú mzdu
  • Výpočet odvodov za príslušné poisťovne platené zamestnávateľom
  • Výpočet odvodov za príslušné poisťovne platené zamestnancom
  • Preddavok na daň zo mzdy
  • Čistú mzdu
  • Zrážky zo mzdy (obedy, záloha alebo iné zrážky)
  • Daňový bonus
  • Cenu práce
  • Sumu na účet (čistý príjem – zrážky + daňový bonus)

  Čo tvorí celkovú cenu práce?

  Zamestnanci často krát nemajú reálnu predstavu o výške nákladov, ktoré stoja svojho zamestnávateľa. Domnievajú sa, že výška hrubej mzdy z výplatnej pásky je celková cena, ktorú zamestnávateľ vynaloží na ich mzdu. To, koľko stojí zamestnanec skutočne svojho zamestnanca je vyjadrené údajom celková cena práce. Jedná sa vlastne o výšku hrubej mzdy plus odvody, ktoré platí zamestnávateľ za svojho zamestnanca do poisťovní.

  Koľko platí odvody zamestnávateľ a koľko zamestnanec?

  Odvody sa vyrubujú z vymeriavacieho základu (hrubej mzdy zamestnanca).

  Zamestnávateľ platí za zamestnanca do Sociálnej poisťovne tieto odvody v celkovej výške 25,20%:

  • nemocenské poistenie vo výške 1,40 %,
  • starobné poistenie vo výške 14,00 %,
  • invalidné poistenie vo výške 3,00 %,
  • úrazové poistenie vo výške 0,80 %,
  • garančné poistenie vo výške 0,25 %,
  • poistenie v nezamestnanosti vo výške 1,00 %,
  • rezervný fond solidarity vo výške 4,75 %.

  Zamestnanec platí do Sociálnej poisťovne tieto odvody v celkovej výške 9,40%:

  Zamestnanec platí do Sociálnej poisťovne tieto odvody:

  • nemocenské poistenie vo výške 1,4 %,
  • starobné poistenie vo výške 4,0 %,
  • invalidné poistenie vo výške 3,0 %,
  • poistenie v nezamestnanosti vo výške 1,0 %.

  Zamestnávateľ platí preddavky na zdravotné poistenie vo výške 10,0 % z hrubej mzdy zamestnanca. Zamestnávateľ zaplatí za zdravotne ťažko postihnutého zamestnanca v roku 2021 odvody do zdravotnej poisťovne vo výške 5,0 % z hrubej mzdy zamestnanca.

  Zamestnanec platí preddavky na zdravotné poistenie vo výške 4,0 % z jeho hrubej mzdy. Zdravotne ťažko postihnutý zamestnanec zaplatí v roku 2021 odvody do zdravotnej poisťovne vo výške 2,0 % z jeho hrubej mzdy.

  Ako vypočítate čistú mzdu a všetky jej položky si prečítajte v článku Ako na výpočet čistej mzdy – podrobný návod vrátane príkladov

  Väčšina mzdových systémov, vrátane Money S3 za vás myslí na to, aby boli na výplatnom lístku všetky potrebné informácie, ktoré zodpovedajú platnej legislatíve. Netopte sa v zbytočných papieroch a vystavte radšej výplatné pásky v mzdovom systéme.Vyskúšajte si program na účtovníctvo zadarmo.

  Zaistite si vždy aktuálne novinky zo sveta miezd a personalistiky

  Zadajte váš e-mail a naše tipy z oblasti miezd a personalistiky vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Načo potrebuje zamestnanec výplatný lístok?

  Okrem prehľadu, koľko zarobil a odviedol štátu, je výplatný lístok pre zamestnanca potvrdením vykonanej práce. Môže s ňou teda vymáhať mzdu, ktorú im zamestnávateľ nechce vyplatiť alebo sa hodí pri nástupe do dôchodku ako podklad pre výpočet.

  Pokiaľ zamestnanec nerozumie údajom alebo údaje nie sú podľa neho správne, môže žiadať vysvetlenie, čo ktorá informácia znamená. V takom prípade je možné, že bude chcieť doložiť informáciu z dochádzkového systému alebo napr. z knihy jázd.

  Zamestnanec môže požiadať zdravotnú a Sociálnu poisťovňu o výpis z účtu, aby si vedel skontrolovať, ako za neho platí zamestnávateľ odvody.

  Autorom článku je Ing. Katarína Serinová

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.