Novinky v Money / Produktové novinky/Zmeny a novinky Money S3 20.000
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zmeny a novinky Money S3 20.000

Zmeny a novinky Money S3 20.000
Seyfor Slovensko, a.s.
17. 12. 2019
Doba čtení3 minúty čítania
Líbilo se4
Zmeny a novinky Money S3 20.000

Pre používateľov ekonomického systému Money S3 s uhradenou službou Podpora a aktualizácia 2020, bola uvoľnená nová verzia 20.000

Novú verziu Money si teraz stiahnete vo svojom Zákazníckom portáli v záložke Aktualizácia. V portáli tiež môžete komunikovať s podporou alebo zadávať požiadavky na servis.

Pripravené zoznamy pre rok 2020

Do Pripravených zoznamov sme doplnili nové mzdové a účtovné konštanty pre založenie nového účtovného roka 2020:

Zmeny v daňových odpisoch

 • Do nastavenia účtovného roka (Majetok) sme pridali novú odpisovú skupinu 0 pre zvýhodnené odpisy elektromobilov s odpisovaním 2 roky. Od roku 2020 sa mení zaokrúhľovanie daňových odpisov, po novom sa budú daňové odpisy zaokrúhľovať na centy matematicky. Spôsob zaokrúhlenia daňových a účtovných odpisov si môžete po novom zvoliť v nastavení účtovného roka.

Nové obdobie DPH

 • Od januára 2020 platí nový vzor súhrnného výkazu a daňového priznania k DPH. V tejto súvislosti sme pridali nové obdobie DPH platné od 1.1.2020 a vytvorili novú sadu členení DPH s prefixom 20. Ak používate Členenia DPH z Pripravených zoznamov, program pôvodné členenia automaticky zamení za nové členenia platné pre rok 2020 vo všetkých nastaveniach (napr. v typoch dokladov alebo v nastavení účtovného roka) automaticky pri Synchronizácii účtovných konštánt.

Nastavenie miezd

 • Do zoznamu Nastavenie miezd sme pridali nový riadok platný od 1.1.2020 s aktualizovanými mzdovými konštantami. Pripravené sú zoznamy štátnych sviatkov pre rok 2020.
  UPOZORNENIE: Mzdové príplatky pre rok 2020 budú k dispozícii v nasledujúcej verzii 20.100 s plánovaným uvoľnením v polovici januára 2020.

Kontrola zahraničných IČ DPH v systéme VIES

 • V systéme VIES získate aktuálne informácie, či zadané IČ DPH partnera z členského štátu EÚ je alebo nie je platné. Po novom sa pri každom overení zobrazuje jedinečný kód označovaný ako Identifikátor žiadosti. Tento kód je vhodné si uchovať pre prípadnú daňovú kontrolu. Identifikátor žiadosti sa ukladá do Histórie akcií, vrátane dátumu, času a odpovede na overenie.

Vylepšenia v dokladoch a skladoch

 • Pri ukladaní Bankového dokladu program kontroluje, či je zadané číslo bankového výpisu. Ak nie je vyplnené, Money vás na to upozorní. Zobrazovanie tohto upozornenia môžete pomocou prepínača Nabudúce nezobrazovať vypnúť.
 • V Používateľskej konfigurácii je teraz možné vypnúť upozorňovanie na dosiahnutie minimálneho limitu zásob na Vystavených faktúrach, Skladových dokladoch (Výdajky, Predajky, Vystavené dodacie listy a Výrobky) a Objednávkach prijatých.
 • Do zoznamu Skladových dokladov sme pridali nový stĺpec Odberateľ / Dodávateľ, podľa ktorého je možné triediť.
 • Do Histórie akcií sa teraz zapisujú akcie typu: pridanie, zmena a zrušenie aj pre Zásoby na sklade, vrátane Cenníkov a Zásob pre obchod na internete. Akcie sa zapisujú aj v prípade importu z XML a importu z Excelu (pridanie, zmena).
 • Doteraz sa pre každú položku faktúry exportoval súhrn DPH iba vo formáte ISDOC. Po novom sa údaje exportujú aj vo formáte XML.

Novinky v module v Mzdy a personalistika

 • Na Kartu zrážky so zostatkami a na Kartu zrážky sme doplnili nové pole Špecifický symbol. Tento údaj sa prenáša do vytváraných Záväzkových dokladov pri zaúčtovaní miezd a je k dispozícii v tlačovej zostave História zrážok, ktorú je možné tlačiť v Zozname zrážok so zostatkami.
 • Zdravotná poisťovňa Dôvera pripravuje novú verziu služby Zamestnávatelia online. V tejto súvislosti sme upravili priamu komunikáciu s Elektronickou pobočkou Dôvera ZP.
 • Zaktualizovali sme tlačovú zostavu Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch (Réžia / Zamestnanci / Daňové zostavy). Po novom sa do karty pre rok 2019 automaticky preberajú sumy peňažného príspevku na rekreáciu zadané na mzde zamestnanca.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia