Novinky v Money / Produktové novinky/Zmeny a novinky Money S3 verzie 20.800
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Zmeny a novinky Money S3 verzie 20.800

Zmeny a novinky Money S3 verzie 20.800
Seyfor Slovensko, a.s.
05. 10. 2020
Doba čtení1 minúta čítania
Líbilo se4
Zmeny a novinky Money S3 verzie 20.800

Dokument popisuje všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 20.708 a verziou 20.800

Kontroly chýb v účtovníctve a komplexnejší prevod zostatkov

  • Pripravili sme novú tlačovú zostavu  Použitie účtov v účtovných výkazoch,  ktorá vám pomôže skontrolovať, či sú účty z Účtovej osnovy použité v Účtovných výkazoch (napr. Súvaha, Výkaz ziskov a strát) a či sú priradené správnemu riadku. Jednoducho môžete získať aj prehľad účtov, ktoré nie sú priradené žiadnemu z vybraných Účtovných výkazov. 
  • V zozname Pokladničných a Bankových dokladov je k dispozícii nová tlačová zostava Kontrola zaúčtovania. Pomocou tejto zostavy jednoducho overíte, či majú pokladničné / bankové doklady zaúčtovanie na správnu stranu MD / D. Súčasne sa vyhľadá nesprávne použitie účtov pre banku a pokladnicu na iných ako bankových alebo pokladničných dokladoch.   
  • Nová verzia Money umožňuje prevod konečných zostatkov podsúvahových účtoch  do nového roka. Prevod zostatku ako počiatočného stavu je voliteľný. Na Účte účtovej osnovy ho nastavíte pomocou prepínača Prevádzať konečný zostatok do nového roka. 

QR kód na príkazoch na úhradu

  • Pre zjednodušenie platieb sme pre vás pripravili nový tlačový formulár pre Príkazy na úhradu. Pre každú položku príkazu sa vytlačí aj QR kód s platobnými údajmi. Formulár UHPRIKQR.FRM si môžete vybrať pri tlači hromadného príkazu na úhradu.  

Objednávky v cudzom jazyku

  • Pre tlač Objednávky vystavenej sme doplnili nové formuláre v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku – OBJKV_AJ.FRM, OBJKV_NJ.FRM a OBJKV_FR.FRM. 

Prehľadnejší výber skladu

  • Pre zrýchlenie práce pri prepínaní medzi Skladmi sú v zozname Zásoby na sklade v spodnej časti tlačidla s názvom kódu preferovaného skladu. Maximálny počet preferovaných skladov sme zvýšili na desať. 

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyskúšajte si účtovný program
Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami

Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo
Zavrieť reklamu
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.