Novinky v Money / Produktové novinky/Zmeny a novinky Money S3 verzie 21.900
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zmeny a novinky Money S3 verzie 21.900

Zmeny a novinky Money S3 verzie 21.900
Seyfor Slovensko, a.s.
16. 11. 2021
Doba čtení2 minúty čítania
Líbilo se4
Zmeny a novinky Money S3 verzie 21.900

Dokument popisuje všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 21.802 a verziou 21.900

Nový vzor Registračného listu fyzickej osoby

 • Sociálna poisťovňa zverejnila nový vzor Registračného listu FO, ktorý bude platný od 17.11.2021.

  Doplnili nové údaje týkajúce evidencie druhu pomeru, k doteraz existujúcim druhom (pracovný pomer, štátnozamestnanecký pomer), ktoré sa už na registračnom liste vykazovali,  pribudli:
  –  zmluva o profesionálnom vykonávaní športu (je možné reálne použiť až od 1.1.2022)
  –  iný právny vzťah.
  Tieto údaje sa povinne uvádzajú pri type zamestnanca „Zamestnanec„, neuvádzajú sa napr. pri dohodách o vykonaní práce, pracovnej činnosti a pod.

  Aby ste údaje mohli správne vykazovať, rozšírili sme kolónku Typ pomeru na Karte pracovného pomeru, tak aby obsahovala všetky hodnoty požadované Sociálnou poisťovňou. Z nastavenia pracovného pomeru sa budú tieto údaje preberať do Registračného listu FO .

  Pripravili sme zároveň nový formulár Registračného listu a upravili export pre elektronické podanie, aby zodpovedal novej schéme.

 

Vylepšené funkcie pre Priznanie k DPH OSS

 • V Zozname podaní pri Priznaní k DPH OSS je tlačidlo Opraviť, ktoré informuje, že po zostavení daňového priznania došlo k zmene údajov uloženého daňového priznania. Toto tlačidlo sa automaticky zapne, ak vykonáte zmeny na dokladoch, ktoré spadajú do zdaňovacieho obdobia daného priznania. V takom prípade je potrebné buď nahradiť aktuálne Priznanie k DPH OSS alebo opraviť Priznanie k DPH OSS z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia. Opravy sa vykonávajú pomocou Karty opravy, ktorú zapíšete ručne do priznania za aktuálne obdobie. Tlačidlo Opraviť je možné zapínať / vypínať aj ručne. Po pridaní Karty opravy sa na opravovanom priznaní automaticky tlačidlo Opraviť vypne. Podľa tlačidla Opraviť sa riadia aj pripomienky na opravy a nahradenie Priznania k DPH OSS v Pripomienkovači.

  Pripomienkovač vás po novom upozorní na termín podania Priznania k DPH OSS, prípadne aj na jeho nahradenie alebo opravu. 

 

Nové formuláre pre tlač Stavu záväzkov a pohľadávok

 • Pre tlačovú zostavu Stav záväzkov a pohľadávok ku dňu sme vytvorili nové formuláre SDZA_POF.frm, SDZP_CMF.frm, SDZPKCMF.frm, SDZAVPOF.FRE a SDZP_CMF.FRE, v ktorých sa teraz tlačí aj názov firmy dodávateľa, resp. odberateľa. Nové formuláre si môžete vybrať pred tlačou zostavy v Nastavení tlače.

 

Obchodovanie na internete

 • Zásoby, ktoré sa obchodujú na internete môžete na webovú časť namapovať 1:1. Použitím funkcie bude usporiadanie kategórií a zásob v e-shope zodpovedať usporiadaniu v Money S3. Každá kategória má svoj jedinečný kód, ktorý predstavuje väzbu medzi Money S3 a webovou časťou predajne (e-shopom). Tento kód kategórie sa nebude meniť ani pri pridaní alebo odstránení niektorých skladových skupín, z ktorých pri generovaní vznikajú kategórie.

 

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia