Novinky v Money / Produktové novinky/Zmeny a novinky Money S3 verzie 22.500
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zmeny a novinky Money S3 verzie 22.500

Zmeny a novinky Money S3 verzie 22.500
Seyfor Slovensko, a.s.
01. 06. 2022
Doba čtení2 minúty čítania
Líbilo se4
Zmeny a novinky Money S3 verzie 22.500

Dokument popisuje všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 22.400 a verziou 22.500.

Zaokrúhľovanie hotovostných platieb od 1.7.2022

Od 1.7.2022 nadobúda účinnosť novela zákona o cenách, podľa ktorej sa platby za tovar a služby v hotovosti budú zaokrúhľovať na 5 centov. Zaokrúhľovanie sa vzťahuje na celkovú cenu „nákupu“, nie na jednotlivé položky. Povinnosť zaokrúhľovať majú všetci podnikatelia, ktorí prijímajú tržby v hotovosti bez ohľadu, či ich evidujú v eKase alebo nie. Nezaokrúhľujú sa platby platobnou kartou, či inými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť. Money sme na nové zaokrúhľovanie pripravili:

  • Pridali sme nový spôsob a rád zaokrúhlenia „na päť stotín“ legislatívne. Nové zaokrúhlenie je možné nastaviť v Nastavení účtovného roka a v Typoch účtovných, skladových dokladov a faktúr ako zaokrúhľovanie ceny celkom.
  • Rozdelili sme Nastavenia účtovného roka pre pokladničné doklady pre platbu v hotovosti a platbu kartou, takto je možné nastaviť správne zaokrúhľovanie podľa druhu pokladnice.
  • Upravili sme komunikáciu s on-line registračnými pokladnicami, aby sa legislatívne zaokrúhlenie prejavilo aj na účtenkách z eKasy.
  • Aby ste mali úplnú istotu, že doklady, ktoré budete odosielať do eKasy budú v Money správne zaokrúhlené, pridali sme kontrolu, ktorá preverí správnosť nastavení pre príjmové pokladničné doklady a predajky. Ak sa nájde nezrovnalosť, program vás na to upozorní a ponúkne správne nastavenie. Kontrola sa bude spúšťať pod používateľmi, ktorí majú aktívnu on-line registračnú pokladnicu pri pridaní predajky, pokladničného dokladu alebo spustení S3 Kasy od 1.7.2022.

Podrobné informácie o nastavení zaokrúhľovania pre hotovostné platby a príklady sú k dispozícii na našich webových stránkach: https://www.money.sk/navod/zaokruhlovanie-hotovostnych-platieb/

DôLEžITÉ

Ak na evidenciu tržieb v eKase používate on-line registračnú pokladnicu (Diebold, FiskalPro, ELCOM pokladnicu) je nutné si nainštalovať aj aktuálnu verziu aplikácie FCU, ktorá je umiestnená na zákazníckom portáli.

Jednoduchšie vzájomné zápočty

  • Vylepšili sme funkčnosť Vzájomných zápočtov. Doteraz bolo možné vytvárať Vzájomné zápočty len v Interných dokladoch, od novej verzie je tlačidlo Vzájomné zápočty dostupné aj v zoznamoch Vystavených a Prijatých faktúr, Záväzkoch a Pohľadávkach. Faktúru a jej dobropis tak môžete označiť a cez tlačidlo Vzájomné zápočty rýchlo započítať. Na Kartu vzájomného zápočtu sme pridali novú možnosť: Adresu pre zápočet hľadať podľa adresy na doklade. Využijete ju pre zápočty dokladov s adresami bez väzby na adresár.

Prehľad poskytnutých zliav vo formulári vystavenej faktúry

  • Pre Faktúry vystavené sme vytvorili nový formulár 2010VFAS.FRM, ktorý obsahuje nové premenné: Cena MJ pred zľavou, Zľava a Cena MJ po zľave pre položky. Formulár si môžete vybrať v karte Nastavenie tlače.

Predvolené nastavenie odpisov majetku

  • Zmenili sme predvolené nastavenia Karty majetku. Po pridaní karty bude automaticky prednastavený počet účtovných odpisov na hodnotu mesačne a účtovanie odpisov na hodnotu účtovné.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia