Novinky v Money / Produktové novinky/Zmeny a novinky Money S3 verzie 12.140
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zmeny a novinky Money S3 verzie 12.140

Seyfor Slovensko, a.s.
15. 05. 2012
Doba čtení3 minúty čítania

Tento dokument popisuje všetky novinky, odstránené problémy a rozdiely medzi verziou 12.130 (v distribúcii od 16.4.2011) a verziou 12.140 (v distribúcii od 17.5.2012)

[toc]

Stiahnite si Money S3 12.140!

 

Zmena verzie rozhrania

  • POZOR: zmena verzie rozhrania s FCU! Zákazníci s prepojením na fiškálne moduly si musia nainštalovať aj nové FCU.

Automatické párovanie úhrad dokladov s rovnakým variabilným symbolom

  • Vystavujete alebo dostávate faktúry s paušálnou sumou,  kde je variabilný symbol uvedený na faktúre identifikáciou zákazníka a nie vystaveného dokladu (tzn. variabilný symbol je na každej faktúre pre daného obchodného partnera rovnaký)? Vo verzii 12.140 sme rozšírili funkcionalitu  hromadného párovania dokladov aj pre takéto situácie. Od tejto verzie Money S3 vie automaticky spárovať úhrady aj v prípade,  ak existuje viac neuhradených dokladov s rovnakým variabilným symbolom a sumou. Túto funkciu zapnete priamo v konfigurácii hromadného párovania ( napr. pri načítaní výpisu z účtu)  prepínačom „Pri duplicite automaticky párovať s hradeným dokladom s najstarším dátumom vystavenia“.

Kontrola sadzby DPH v typoch faktúr

  • Pri oprave typu vystavených a prijatých faktúr Vám teraz program hneď skontroluje, či sadzby DPH použité v pripravených typoch zodpovedajú aktuálne platným. Ak sadzba DPH v type nesúhlasí s legislatívou, program ponúkne opravu. Funkciu využijete najmä v prípade, ak preberáte  typy faktúr z iných rokov.

Povinné uvádzanie dátumu vzniku poistenia v odhláškach do Sociálnej poisťovne

  • Od 22. 5. 2012 Sociálna poisťovňa požaduje v registračnom liste FO – typ odhláška,  odosielanom v elektronickej forme uvádzať okrem dátumu zániku poistenia aj dátum jeho vzniku. S ohľadom na túto zmenu sme upravili šablónu pre export registračného listu. Dátum vzniku poistenia sa do registračného listu automaticky prenesie podľa dátumu nástupu. Údaje môžete v prípade potreby upraviť a registračný list FO vyexportovať.

Tlač kópie posledného dokladu z fiškálnych tlačiarní

  • Vo verzii 12.140 Money S3 umožňuje tlač kópie posledného dokladu z fiškálnych tlačiarní. Táto funkcia je dostupná pre všetky fiškálne tlačiarne  podľa zákona 289/2008 Z. z. o používaní registračných pokladníc z menu Sklady /Fiškálne tlačiarne, resp. Účtovníctvo /Pokladnica/Fiškálne tlačiarne.

Účtovníctvo

  • Aktualizovali sme  spôsob vykazovania základov v daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty pre rok 2012. Sumy základov „uskutočnených“ zdaniteľných obchodov v riadkoch 01 až 07 a 26 sa  teraz vo formulári daňového priznania, originálneho tlačiva aj exportu pre eDane  načítavajú z dokladov. Zmena nemá vplyv na výpočet daňovej povinnosti, resp. nadmerného odpočtu.
  • Automatický výpočet zrýchlených daňových odpisov je teraz možné využiť aj v prípade, ak účtujete účtovné odpisy a  došlo ku kombinácií navýšenia vstupnej ceny v prvom roku a technického zhodnotenia v nasledujúcom roku.

Ostatné

  • Do karty Verifikácie dát (menu Agenda / Verifikácia dát) sme pridali funkciu (tlačidlo Východzie), ktorá na všetkých záložkách a podzáložkách vypne všetky zapnuté prepínače.
  • Zvýšili sme používateľský komfort pri použití komponenty „alfanumerický displej DSP-800 pripojený na sériový port“, od verzie 12.140 už nedochádza pri pridávaní položiek do dokladu k preblikávaniu textu na displeji.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia