Novinky v Money / Produktové novinky/Zmeny a novinky Money S3 verzie 20.200
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zmeny a novinky Money S3 verzie 20.200

Zmeny a novinky Money S3 verzie 20.200
Seyfor Slovensko, a.s.
17. 02. 2020
Doba čtení4 minúty čítania
Líbilo se4
Zmeny a novinky Money S3 verzie 20.200

Dokument popisuje všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 20.102 a verziou 20.200

Aktualizovaná tlačová zostava Hlásenie o zrazenej dani z príjmov 2019

 • Pripravili sme nový vzor Hlásenia o zrazenej dani z príjmov (ročné) za rok 2019 (Réžia / Vyúčtovanie dane / Hlásenie o zrazenej dani z príjmov (ročné)). K dispozícii je export do originálnych tlačív (spustíte ho pomocou tlačidla Tlačivo MF SR) a export do súboru vhodného pre podanie na portáli Finančnej správy. Pripravený je aj export tlačiva do aplikácie eDane/Win. Údaje sa automaticky načítavajú do nového formulára platného pre rok 2019.

Vylepšenia v skladoch

60 znakov pre Katalóg

 • Rozšírili sme premennú Katalóg na karte Zásoby a na položkách dokladov tak, aby ste mohli evidovať aj katalógové označenie dlhšie ako 20 znakov. Po novom môžete zadať do poľa Katalóg až 60 znakov.

Nové údaje v zásobách a dokladoch

 • V zložených zásobách na sklade v zozname Definícia zostavy sme pridali nové stĺpce Cena bez DPH a Cena s DPH. Získate tak prehľad o cenách jednotlivých komponentov zloženej karty. Tieto premenné je možné pomocou Editora formulárov pridať aj do tlače Kusovníka.
 • Na Vystavený dodací list sme doplnili nové polia pre Dopravu /vyskladnenie a Expedíciu. Nové premenné sa zohľadňujú pri preberaní dokladov, pri exporte / importe XML, pri tlači a zmene typu dokladu. Najvyššiu prioritu pri preberaní majú údaje, ktoré máte nastavené na Karte adresára.

Hromadné odoslanie dokladov je rýchlejšie

 • V novej verzii môžete pri hromadnom odosielaní dokladov e-mailov vo formáte PDF vypnúť otváranie vytvorených poštových správ. Tým výrazne urýchlite odoslanie e-mailov. Nový prepínač sa zobrazuje pri zapnutej voľbe Opýtať sa na možnosť zoskupenia dokladov (menu Používateľská konfigurácia / Ostatné / Poštový klient – možnosti emailu)

Nové funkcie XML výmeny dát

 • Po novom môžete exportovať Sklady a Cenníky zo zoznamu Skladov a cenníkov. Pre potreby exportu dát sme vytvorili novú kartu Definície exportu so skratkou „SKL“ a popisom sklady, cenníky.
 • Do systémovej definície XML prenosov / Import „PRSQL – import z programu Predajňa“ sme doplnili importy Zásob z dokladov Skladová predajka a Vystavený dodací list.

Do modulu pokročilej výmeny dát XMLDE Profi sme doplnili nové funkcie

 • Pri importe dokladov si môžete nastaviť import skladových zásob, ktoré ešte na sklade neexistujú. Túto funkciu sme rozšírili a po novom sa z dokladov môžu prevziať aj predajné ceny, typy cien, osobitný režim DPH a jeho sadzby.
 • Od verzie 20.200 môžete definovať názov výstupného súboru aj pri XML exporte na FTP. Vlastný názov zadáte priamo v Definícii exportu, na záložke FTP server. V poli Vzdialený adresár pre export na koniec zadanej cesty jednoducho doplníte aj názov výstupného súboru s koncovkou .xml. V cieľovom adresári sa budú výstupné dáta prepisovať, ak nedôjde k ich odstráneniu po importe z FTP.

Ostatné

 • Money / Možnosti a nastavenia – Zmenili sme správanie sa číselných radov v zozname Zákaziek. Ak Číselný rad obsahuje zástupné znaky roku, tak po prechode na nový rok čítač rad nuluje. Dôvodom je, aby nedochádzalo k nelogickej postupnosti radu, keď sa napríklad prefix mení zo ZAK2019 na ZAK2020, ale číslo záznamu pokračuje v predchádzajúcom rade. Napríklad ZAK201901 a následne ZAK202002. Ak číselný rad zástupné znaky roku neobsahuje, čítač sa nenuluje.
 • Obchod / Adresár – Do Karty hromadných operácií s adresárom sme doplnili novú voľbu, pomocou ktorej môžete svojim obchodným partnerom hromadne nastaviť zľavy na doklade, použitie kreditu, splatnosti pre záväzky a pohľadávky, dopravu a pod. Nastavené údaje sa prenesú na Kartu adresára do záložky Účtovníctvo, nákup a predaj.
 • Obchod / Predaj/Nákup – Na Kartu nastavenia vzoru periodickej fakturácie v záložke Popis dokladu, Texty sme pridali nové premenné pre nastavenie mesiaca a roka číslom. Tieto premenné si môžete vybrať v Editore výrazov, pri generovaní faktúry program tieto premenné nahradí konkrétnym označením roka a mesiaca.
 • Obchod / Predaj/Nákup – Pri výbere Cudzej meny na doklade máte teraz možnosť nastaviť či sa má používať denný alebo pevný kurz tejto meny.
 • Réžia /Jazdy a cestovné náhrady – Kontrolu variabilného symbolu iba na numerické hodnoty sme doplnili aj na Cestovný príkaz. Túto kontrolu nastavujete v Nastavení účtovného roka.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia