Novinky v Money / Produktové novinky/Zverejnená nová verzia Money S3 18.601.1
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Zverejnená nová verzia Money S3 18.601.1

Seyfor Slovensko, a.s.
13. 09. 2018
Doba čtení4 minúty čítania

Zoznámte sa s novou verziou Money S3 18.601.1 (v distribúcii od 13. septembra 2018).

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2018″ class=“download inline“]Prevziať nové Money S3 18.601.1![/button]

[div class=warning]UPOZORNENIE: Ak používate Money S3 sieťovo alebo vzdialeným pripojením, je potrebné pred inštaláciou novej verzie Money S3 nainštalovať aj novú verziu Licenčného servera pre korektné správanie všetkých komponentov programu. Novú verziu Licenčného servera stiahnete z našej stránky alebo z tohto odkazu.[/div]

Čo je nové vo verzii 18.601.1?

Sťahovanie kurzového lístka NBS (ECB)

 • Upravili sme sťahovanie kurzového lístka ECB. Po novom kurzový lístok ECB (denný aj za vybrané obdobie) sťahujeme zo zabezpečenej https stránky, na ktorej je aktuálne umiestnený.

Čo je nové vo verzii 18.601?

Skladové doklady so zloženými kartami

 • Pri vystavení skladových dokladov, ktoré obsahovali zložené karty sa zapínala kontrola, či je alebo nie je niektorý z komponentov skrytou zásobou. Podobne sa program správal aj pri vytváraní skladovej výrobky, v situácii, keď výrobok obsahoval zásobu typu „služba“ alebo zloženú kartu. Tieto kontroly sme upravili.

Čo je nové vo verzii 18.600?

Legislatívne zmeny v module Mzdy a personalistika

Odvodová úľava pre dôchodcov od 1. 7. 2018

 • Od 1. júla 2018 si podobne ako študenti môžu aj pracujúci dôchodcovia určiť jednu dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, z ktorej, v prípade, ak neprekročia limit 200 € nebudú platiť dôchodkové poistenie. Ak túto sumu prekročia, dôchodkové poistenie sa bude platiť iba zo sumy nad 200 €.

Tieto legislatívne zmeny sme zohľadnili v novej verzii Money S3.

 • Kartu pracovného pomeru sme rozšírili o nové typy zamestnancov. V prípade, ak zamestnávate dôchodcov, ktorí si uplatnili odvodovú úľavu odporúčame vytvoriť pre nich nové pracovné pomery s vhodným typom zamestnanca:

– Dohoda o vykonaní práce – neplatí DP

    – Dohoda o pracovnej činnosti – neplatí DP

Použijete ich pre prihlasovanie nového zamestnanca (dôchodcu) a spracovanie miezd, ak predpokladáte, že jeho mzda nepresiahne limit 200 €:

    – Dohoda o vykonaní práce – oslobodené od platenia dôchodkového poistenia do limitu

    – Dohoda o pracovnej činnosti – oslobodené od platenia dôchodkového poistenia do limitu

Tieto typy zamestnancov sa používajú pre doprihlasovanie /odhlasovanie platenia dôchodkového poistenia a spracovanie miezd v mesiacoch, keď mzda zamestnanca presiahla limit 200 €.

Ak nie je nastavený pracovný pomer s vhodným typom zamestnanca, program vás na túto situáciu upozorní a odporučí ďalší postup (prihlásiť / odhlásiť platenie dôchodkového poistenia a zmeniť pracovný pomer).

 • V súvislosti so zavedením odvodovej úľavy pre dôchodcov sme zaktualizovali exporty Registračného listu FO, Mesačného výkazu a Výkazu nepravidelných príjmov do súborov pre elektronické podanie.

Vylepšenia v dokladoch

Viac možností odosielania dokladov cez Mail(PDF)

 • Rozšírili sme možnosti funkcie Mail(PDF) v zozname Faktúr vystavených a v zozname Objednávok vystavených. Teraz si môžete priamo pri odosielaní dokladu mailom zvoliť, či chcete okrem PDF dokumentu, pripojiť aj dátový súbor vo formáte ISDOC alebo Xml-Money. Tieto dátové súbory si príjemca e-mailu môže načítať do svojho účtovníctva.

Pôvodne bolo možné nastaviť odosielanie dátových súborov v Používateľskej konfigurácii, z nej sme túto funkciu odstránili.

Nové tlačové zostavy pre faktúry a skladové doklady

 • Do zoznamu Faktúr vystavených a zoznamu Skladových dokladov sme pridali novú tlačovú zostavu, ktorá vám umožní vytlačiť súčasne Doklad so zaúčtovaním aj dodávkami.

Súčty dokladov

 • Vo vybraných zoznamoch (Účtovný denník, Peňažný denník, Pokladničné a Bankové doklady, Faktúry vystavené a ich položky, Pohľadávky, Záväzky, Interné doklady, Objednávkové doklady, Skladové doklady a Skladové pohyby) sú podporované súčty dokladov. Karty súčtov je teraz možné nielen zobraziť, ale aj vytlačiť alebo vyexportovať do Excelu.

Jednoduchšie založenie novej agendy

Rozšírené preberanie údajov z inej agendy

 • Pri zakladaní Novej agendy môžete teraz z existujúcej agendy (a roku) prevziať jej Používateľskú konfiguráciu a Nastavenie účtovného roka. Prevzatie týchto údajov je voliteľné, stačí zapnúť príslušný prepínač v sprievodcovi pridaním novej agendy.
 • Pri zakladaní novej agendy môžete prevziať z existujúcej agendy aj jej Bankové účty a pokladnice. Samozrejme nepreberajú sa ich počiatočné stavy a kurzy, a rovnako ani bankové účty s duplicitnou skratkou. Naopak prípadná duplicitná pokladnica „POK“ sa preberá.

Ostatné

 • S3 Automatic teraz umožňuje všetkým používateľom výber prednastavených Definícií exportu/importu pre úlohy XML prenosy – export dat a XML prenosy – import dat. Rovnako umožňuje zmeniť cestu pre Výstupný / Vstupný súbor.

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2018″ class=“download inline“]Prevziať nové Money S3 18.601.1![/button]

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyskúšajte si účtovný program
Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami

Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo
Zavrieť reklamu
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.