Novinky v Money / Produktové novinky/Zverejnená nová verzia Money S3 18.702
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zverejnená nová verzia Money S3 18.702

Seyfor Slovensko, a.s.
08. 10. 2018
Doba čtení4 minúty čítania

Zoznámte sa s novou verziou Money S3 18.702 (v distribúcii od 8. októbra 2018).

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2018″ class=“download inline“]Prevziať nové Money S3 18.702![/button]

Čo je nové vo verzii 18.702?

Jednoduchá výmena údajov s Predajňou SQL

 • Zjednodušili sme výmenu dát medzi pokladničných systémom Predajňa a Money S3. Synchronizáciu zásob s Predajňou SQL a import predajok, či dodacích listov spustíte priamo z Money S3. Naraz obslúžite všetky predajné miesta. Nové prepojenie Money S3 s programom Predajňa si môžete nastaviť na karte Money / Možnosti a nastavenia / Externé aplikácie. Nové funkcie na výmenu dát medzi Money S3 a Predajňou SQL sme doplnili aj do programu S3 Automatic. Exporty zásob do Predajne a import dokladov do Money S3 tak môžu prebiehať úplne automaticky.

Vylepšenia v module Sklad

 • Pomocou Importu z Excelu v zozname Zásob na sklade teraz naskladníte aj zásoby s výrobnými číslami.
 • Na skladových položkách všetkých dokladov je možné meniť záručnú dobu zásoby. Pôvodná hodnota uložená na Kmeňovej karte zásoby (táto sa implicitne dosadzuje na položky dokladov) sa nezmení.

Tlač kópie posledného fiskálneho dokladu

 • Po novom podporujeme tlač kópie posledného pokladničného dokladu vytlačeného z fiskálnej tlačiarne. Tlač kópie dokladu si môžete prednastaviť v Používateľskej konfigurácii.

Novinky v module Mzdy a personalistika

Nová tlačová zostava Potvrdenie o vykonávaných zrážkach

 • Pripravili sme novú tlačovú zostavu Potvrdenie o vykonávaných zrážkach. Toto tlačivo sa vydáva zamestnancovi – dohodárovi, pri ukončení dohody o vykonaní práce, prípadne dohody o pracovnej činnosti, ak mu firma vykonávala zrážky zo mzdy. Zostava je k dispozícii v menu Réžia / Zamestnanci / Ďalšie zostavy.

Prehľadnejší Zápočtový list

 • Zaktualizovali sme tlačovú zostavu Zápočtový list. Údaje v karte pred tlačou sú rozdelené do nových záložiek. Takto je úprava a prezeranie jednotlivých údajov oveľa jednoduchšie. Z Karty zamestnanca sa automaticky načítavajú zrážky a neprítomnosti zamestnanca. Pri zrážkach je možné voliť ich prioritu a poradie. Novinkou je, že priamo na karte si môžete vybrať, ktoré údaje chcete tlačiť. Pri každej skupine údajov je prepínač – ak ho zapnete tieto údaje sa na formulári vytlačia ak bude vypnutý – tieto údaje vôbec nebudú na formulári vytlačené.

Automatické uzamykanie miezd

 • Po novom máte možnosť mzdy po zaúčtovaní automaticky uzamknúť. Nastavenie vykonáte na karte Zaúčtovania miezd tlačidlom Po zaúčtovaní uzamknúť mzdy. Uzamknutie platí aj v prípade, ak použijete dávkové zaúčtovanie miezd.

Ostatné

Účtovníctvo

 • Prehľady a tlačové zostavy – V tlačových zostavách Výsledovka a Súvaha sme upravili podmienky tlače výkazov v tisícoch. Po novom je možné Súvahu alebo Výsledovku v tisícoch vytlačiť, v prípade ak sa tlačia iba syntetické účty.

Správa tlače

 • Kompletne sme zrevidovali ponúkané typy čiarových kódov. Pri najčastejšie používaných typoch kontrolujeme, či je hodnota zadaná správne. Typy čiarových kódov sú teraz obsiahnuté aj v exportovaných súboroch typu XML a XLS.
 • Automaticky generovaný text správy k odosielanému dokladu sa teraz vkladá do pripravenej premennej, ktorú je možné vložiť do vlastnej šablóny a prispôsobiť si tak odosielanú správu podľa svojej potreby.

Výmena dát

 • Po novom si môžete vybrať, či sa na cenníkových položkách prevzatých z Money bude v iDoklade sledovať stav zásoby. Nová voľba je k dispozícii v nastavení prepojenia s iDokladom.
 • Upravili sme funkcie importu dokladov z iDokladu tak, aby reagoval aj na neštandardné situácie, napr. záporné alebo nulové množstvá, ktoré môže používateľ v iDoklade zadať. Všetky položky so záporným množstvom program vyhodnotí a naimportuje ako vratky.
 • Money používa nový XML parser na transformáciu dokumentov. Podporujeme najnovšie technológie, napr. XSLT verzie 2.0 a 3.0, XQuery 3.1 a XPath 2.0 a 3.1. V súvislosti s týmito zmenami sme vykonali aj testy spätnej kompatibility s existujúcimi šablónami. Všetky transformácie by teraz mali prebiehať rýchlejšie.
 • Pri exporte do Excelu sme upravili formát exportovaného dátumu. Ak do exportu do Excelu vstupuje aj pole obsahujúce dátum, je toto pole automaticky nastavené ako dátový typ „dátum“ aj v Exceli.

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2018″ class=“download inline“]Prevziať nové Money S3 18.702![/button]

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia