Novinky v Money / Produktové novinky/Nová verzia Money S3 19.300 pripravená na eKasu
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Nová verzia Money S3 19.300 pripravená na eKasu

Seyfor Slovensko, a.s.
28. 03. 2019
Doba čtení11 minút čítania
Líbilo se1

Zoznámte sa s novou verziou Money S3 19.300 (v distribúcii od 28. marca 2019).

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2019″ class=“download inline“]Prevziať nové Money S3 19.300![/button]

Čo je nové vo verzii 19.300?

Pripravili sme Money na eKasu

Finančná správa zavádza novú povinnosť – všetky bločky, evidované v registračných pokladniciach sa musia odosielať on-line na server finančnej správy eKasa. Komunikovať so serverom eKasa sú oprávnené iba certifikované on-line registračné pokladnice alebo virtuálna registračná pokladnica. Povinnosť používať certifikovanú on-line registračnú pokladnicu majú od 1. 4. 2019 všetky nové podnikateľské subjekty a tí, ktorí si po 1.4. prvýkrát otvoria prevádzku s hotovostným predajom. Do 1.7.2019 musia vymeniť alebo upgradovať aktuálne používané zariadenia na on-line registračnú pokladnicu všetci podnikatelia.

Money je na nové požiadavky evidencie dokladov pripravené:

 • Pripravili sme nový ovládač, pomocou ktorého bude Money komunikovať s on-line registračnými pokladnicami (tzv. eKasa klientami). K dispozícii je v zozname Pokladničných komponentov. Evidencii v on-line registračnej pokladnici budú podliehať rovnaké doklady ako sa evidovali doteraz vo fiskálnych tlačiarniach a elektronických registračných pokladniciach.
 • To znamená Skladové predajky (určené pre predaj tovaru a služieb zo skladu) a Pokladničné doklady (úhrady faktúr, zálohových faktúr a úhrady preberaných dodacích listov).

V nastavení nového pokladničného komponentu môžete:

 • pomocou typov dokladov a číselných radov obmedziť, ktoré vystavované predajky a pokladničné doklady sa budú odosielať do on-line registračnej pokladnice.
 • nastaviť parametre napojenia na aplikáciu FCU, ktorá je sprostredkovateľom komunikácie medzi Money a on-line registračnou pokladnicou
 • zadať identifikačné údaje pokladnice: kód pokladnice, typ pokladnice a adresu prevádzky. Tieto údaje bude program využívať, ak budete vytvárať náhradný doklad (paragónu) pre zákazníka, v situácii, keď je on-line registračná pokladnica mimo prevádzky.
 • Pre účely správneho odosielania bločkov do eKasy sme upravili Kartu zásoby – na Kartu zásoby sme pridali nový výberový zoznam Typ položky pre eKasa. Tu si môže voliť, či je daná karta vratný obal, prípadne či ide o pomocnú kartu, prostredníctvom ktorej evidujete na predajke prijatý preddavok alebo zľavovú poukážku.
 • Na Skladové predajky a Pokladničné doklady sme doplnili novú záložku eKasa, na ktorej sa zobrazujú dôležité údaje ako je číslo dokladu v eKase (Money si ho prevezme od on-line registračnej pokladnice po zaevidovaní dokladu v pokladnici a na serveri eKasa).

Na tejto záložke máte možnosť zadať Identifikátor kupujúceho a Číslo pôvodného dokladu eKasa, ku ktorému sa vzťahuje vrátenie tovaru alebo oprava dokladu.

 • Na položkách Predajky a normálnych položkách Pokladničného dokladu sa rovnako zobrazuje záložka eKasa, kde môžete zadať číslo pôvodného dokladu v eKase a upraviť typ položky, ktorý chcete odoslať do eKasy.
 • Na Predajkách a Pokladničných dokladoch sú dostupné nové funkcie:

Odoslať e-mailom – tlačidlom Odoslať e-mailom určíte, že účtenku z on-line registračnej pokladnice chcete odoslať zákazníkovi e-mailom. V takom prípade sa doklad v Money uloží, odošle do on-line pokladnice a táto ho na zvolenú e-mailovú adresu odošle, účtenka sa na tlačiarni nevytlačí.

Paragón – tlačidlom Paragón zapnete špeciálny režim odoslania dokladu do on-line registračnej pokladnice. Slúži na dodatočné odoslanie dokladov, ktoré ste vypísali ručne v čase, keď bola vaša on-line pokladnica mimo prevádzky. Špeciálny režim umožňuje náhradný doklad pri poruche on-line pokladnice vytvoriť a vytlačiť aj priamo z Money.

[div class=info] UPOZORNENIE: Záložky eKasa na doklade a položkách dokladov a všetky nové funkcie sú k dispozícií až po nastavení prepojenia s on-line registračnou pokladnicou. To znamená, že používateľ má priradený v nastavení pokladničných komponentov aktívny pokladničný komponent On-line registračná pokladnica (e-kasa klient).[/div]

 • Všetky nové údaje a funkcie sú prístupné aj v module Money S3 Kasa.

Pre korektnú komunikáciu so serverom eKasa budete potrebovať:

 • aktuálnu verziu Money S3 (verzia 19.300 a vyššie) pripravenú na nové požiadavky eKasy
 • licenciu na komunikáciu s on-line registračnou pokladnicou pre aplikáciu FCU verzie 2.0, ktorá je sprostredkovateľom komunikácie
 • certifikovanú on-line registračnú pokladnicu – zo strany Money budú podporované riešenia od doteraz podporovaných výrobcov (BOWA, ELCOM, VAROS), ak budú certifikované. Do uzávierky verzie 19.300 nebolo k dispozícii žiadne certifikované zariadenie týchto výrobcov.

Podrobné informácie ako postupovať pri prechode na eKasu nájdete na našich internetových stránkach https://www.money.sk/ekasa/ alebo nás kontaktujte telefonicky na 02 492 12323.

Nové funkcie v module Mzdy a personalistika

Daňový bonus na vyživované deti

 • Od apríla 2019 sa zvyšujú sadzby daňového bonusu na vyživované dieťa do 6 rokov. Daňový bonus pre dieťa mladšie ako 6 rokov sa vypláca v dvojnásobnej výške (44,34 EUR). Pre deti nad 6 rokov zostáva zachovaná aktuálna výška daňového bonusu (22,17 EUR). V súvislosti s týmito legislatívnymi zmenami sme upravili spôsob výpočtu daňového bonusu na mzde a zjednodušili evidenciu nároku na daňový bonus na Karte zamestnanca.

Po novom nie je nutné na Karte vyživovaného dieťaťa zadávať priamo sumu daňového bonusu. Ak si zamestnanec uplatňuje daňový bonus, stačí na karte vyživovaného dieťaťa zapnúť prepínač Uplatňovať daňový bonus na vyživované dieťa.

Sadzby daňového bonusu podľa veku dieťaťa sme pridali do Nastavenia miezd. Program automaticky pri vytvorení mzdy kontroluje vek dieťaťa a použije vhodnú sadzbu.

[div class=info]UPOZORNENIE: Pri prevode dát na novú verziu sa automaticky na existujúcich Kartách vyživovaných detí nastaví prepínač Uplatňovať daňový bonus na vyživované dieťa na Áno, ak bola na karte dieťaťa nastavená suma daňového bonusu. Ak bola suma daňového bonusu 0, potom prepínač Uplatňovať daňový bonus bude vypnutý. Platí to pre všetky mzdové obdobia zamestnanca od Januára 2019. Odporúčame po prechode na novú verziu nastavenia daňového bonusu pred spracovaním miezd skontrolovať.[/div]

Prehľadnejšia evidencia zrážok stravného

 • Pripravili sme novú evidenciu stravného poskytovaného zamestnancom, ktorá vám zjednoduší výpočet zrážok stravného zo mzdy.

Po novom si môžete na Karte zamestnanca na záložke Mzdy – Platby nastaviť kompletné údaje o poskytovanom Stravnom: sumu denného stravného (stravného lístka), výšku zákonného príspevku zamestnávateľa, výšku príspevkov zo sociálneho fondu a zrážku zamestnanca. Údaje o príspevkoch a zrážkach je možné nastaviť percentuálne (napr. 45 % zamestnanec, 55 % zamestnávateľ) alebo čiastkou v EUR. Evidencia stravného je prístupná od mzdového obdobia Január 2019, je teda možné nastaviť informácie o stravnom aj spätne.

[div class=info]TIP: Hodnoty pre výpočet Stravného môžete nastaviť všetkým alebo vybraným zamestnancom hromadne pomocou funkcie Hromadné zmeny.[/div]

 • Na Karte mzdy – záložka Vyúčtovanie zamestnanec je možné zadať počet dní (počet ks stravných lístkov), za ktoré je poskytované stravné. Program automaticky vypočíta výšku zrážky zamestnanca a príspevkov podľa údajov prevzatých z Karty zamestnanca.
 • Údaje o zrážke zamestnanca za poskytnuté stravné sme pridali do formulárov tlačových zostáv Výplatný lístok a Karta zamestnanca. Ostatné premenné sú k dispozícii a môžete si ich v prípade potreby na formulár doplniť.
 • Sumy zrážky stravného za zamestnanca je možné voliteľne zaúčtovať pomocou funkcie Zaúčtovanie miezd. Zaúčtovanie stravného sa riadi nastavením zaúčtovania ostatných zrážok. Ak je prepínač zapnutý program automaticky vytvorí jeden interný doklad (platí pre podvojné účtovníctvo) alebo záväzkový doklad (platí pre jednoduché účtovníctvo) so zaúčtovaním zrážky stravného pre všetkých zamestnancov.

Nové možnosti filtrovania

 • Do jednoduchého filtra v zozname Zamestnancov sme pridali novú voľbu Podľa mzdy. Pomocou tohto kritéria zobrazíte zamestnancov, ktorí budú mať v zvolenom období aspoň jednu mzdu. Ak budete chcieť filtrovať zamestnancov podľa vytvorenej mzdy za vybrané obdobie, vypnite v zozname Zamestnancov rýchly filter Iba v stave, aby do zvoleného filtra vstupovali aj už neaktívni zamestnanci.

Vylepšenia v Účtovníctve

Prečíslovanie bankových výpisov

 • Do Hromadných operácií / Hromadné prečíslovanie dokladov v zozname Bankových dokladov sme pripravili novú funkciu, ktorá vám umožní prečíslovať aj čísla bankových výpisov.

Zmazanie duplicitných účtov

 • V Účtovej osnove je teraz možné zmazať duplicitné účty bez nutnosti prepisovania čísla účtov a preúčtovania dokladov. V nadväznosti na túto úpravu sme zaviedli novú kontrolu na duplicitné účty vo funkcii Verifikácia dát.

Správa dát

 • Pri aktualizácii programu sa teraz zobrazuje voľba na vykonanie zálohy všetkých agend. Ak pred prevodom nebude záloha vykonaná, potom nebude možné v prípade neočakávanej udalosti obnoviť dáta do pôvodného stavu.
 • Od verzie 19.300 neumožňujeme takzvaný „downgrade“ programu, teda návrat na nižšiu verziu Money S3. Tento spôsob je v súčasnej dobe nebezpečnejší ako kedykoľvek predtým, a to z toho dôvodu, že s každou novou verziou dochádza k vnútornej modernizácii programu a niektoré dáta sa nenávratne prevádzajú do nového formátu, ktorý staršie verzie nepodporujú.
 • Funkcia Vytvorenia záložnej kópie teraz obsahuje dva varianty: Vytvorenie záložnej kópie všetkých agend (odporúčaná voľba) a Vytvorenie záložnej kópie iba aktuálnej agendy. Na kartu Vytvorenie záložnej kópie všetkých agend a Naplánovanie opakovaných akcií sme pridali možnosť zálohovať spoločné dáta a tlačové formuláre.
 • Prechodom na verziu 19.300 dochádza k prevodu všetkých tabuliek spadajúcich pod Forms a Brows do databázy SQLite, ktorá sa zálohuje spoločne s agendou a spoločnými dátami. Týmto prevodom sa teda automaticky zálohujú aj všetky nastavenia používateľského prostredia programu.

Ostatné

Možnosti a nastavenia

 • V Používateľskej konfigurácii / Fakturácia môžete teraz využívať nové nastavenia Typu faktúry pred vystavením. Samostatné nastavenia sme pridali pre normálne faktúry, zálohové faktúry a daňové doklady k prijatej platbe.
 • Do Zoznamu používateľov sme pridali novú kontrolu, ktorá vyžaduje, aby mal aspoň jeden z používateľov nastavenú voľbu Prihlasovať sa heslom Money S3.
 • V nastavení výmeny dát s iDokladom sme sprístupnili import skladových predajok z iDokladu do Money S3. Nastavenia importu si môžete prispôsobiť.

Obchod

 • Do zoznamu Faktúr vystavených sme doplnili novú funkciu na vizualizáciu odoslanej faktúry vo formáte PDF e-mailom pomocou Poštového klienta S3. Tlačidlom Väzby sa zobrazí okno s mapou dokladov – tu teraz nájdete aj informácie o stave odoslania e-mailu, dátum a čas odoslania. Kliknutím na väzbu sa otvorí poštová správa. Súčasne v zozname Faktúr vystavených môžete filtrovať doklady, ktoré boli odoslané e-mailom. V zozname faktúr sa zobrazuje stĺpec Odoslané so stavom Áno (odoslané) a Nie (neodoslané).

Adresár

 • Na Karte adresára je nová záložka E-mail, kde sme pridali nové polia pre uvedenie e-mailovej adresy Komu, Kópia a Skrytá. Ak je vyplnená e-mailová adresa na danom riadku, tak sa popis poľa zmení na odkaz a kliknutím na neho sa otvorí nová správa v nastavenom poštovom klientovi z Používateľskej konfigurácie.

Správa skladu

 • Výsledky funkcie Prepočet obstarávacích cien sa teraz zapisujú do zoznamu Histórie akcií s programom. Do histórie sa zapisuje výsledok funkcií Vykryť dodávky a Prepočet obstarávacích cien a to vo variantoch pre všetky zásoby, iba pre vybrané zásoby alebo pre konkrétnu zásobu.

Servis

 • Na dokladoch Servisy a Opravy môžete využívať Používateľské polia.

Výmena dát XML

 • Upravili sme štandardné exporty do XML, tak aby akceptovali výstupné kódovanie Windows-1250, v prípade, ak je toto kódovanie nastavené v transformačnej šablóne pre export. Výstupný XML súbor je potom, v nastavenom kódovaní. V ostatných prípadoch zostáva vo výstupných súboroch kódovanie UTF-8 s BOM. Táto úprava sa týka exportov dokladov a zoznamov a rovnako aj tlačových zostáv.

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2019″ class=“download inline“]Prevziať nové Money S3 19.300![/button]

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia