Novinky v Money / Produktové novinky/Zmeny a novinky Money S3 verzie 23.800
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Zmeny a novinky Money S3 verzie 23.800

Zmeny a novinky Money S3 verzie 23.800
Seyfor Slovensko, a.s.
27. 09. 2023
Doba čtení1 minúta čítania
Líbilo se5
Zmeny a novinky Money S3 verzie 23.800

Dokument popisuje všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 23.700 a verziou 23.800.

Nové spúšťacie ikony Money

  • Ikony programu Money S3 a všetkých jeho súčastí majú nové grafické prevedenie.

Zobrazovanie sviatkov preplatených v mesačnej mzde.

  • Do novej verzie Money sme doplnili samostatné zobrazenie reálne odpracovaných dní a neodpracovaných sviatkov pripadajúcich na pracovný deň. Rozpis sa zobrazuje na Mzde zamestnancov, ktorí majú sviatky preplácané v mesačnej mzde. Pre každý neodpracovaných sviatok program automaticky vygeneruje Neprítomnosť. Ak zamestnanec v tento deň pracoval, neprítomnosť môžete upraviť alebo zmazať a program to na mzde zohľadní. Mzdové príplatky za prácu cez sviatok je potrebné zadať samostatne.

    Na Výplatnom lístku pri zamestnancoch, ktorí majú sviatok zahrnutý v mesačnej mzde, sa v časti odpracované zobrazujú skutočne odpracované hodiny a dni bez neodpracovaných sviatkov. Tieto údaje sme pridali aj na tlačovú zostavu Mzdový list.

    Poznámka: Zobrazenie a tlač odpracovanej doby bez sviatkov je len evidenčné a slúži na lepšiu orientáciu pre zamestnancov a kontrolu mzdy. Zobrazenie nemá vplyv na výpočet mzdy a mzdových konštánt ako je napr. priemerný hodinový zárobok alebo mesačná sadzba na hodinu. Ich výpočet sa nemení a naďalej budú do odpracovaných hodín započítavané aj hodiny neodpracovaných sviatkov. Rovnako v ostatných tlačových zostavách sa zobrazuje celková odpracovaná doba vrátane sviatkov.

Zvýšenie sumy domáceho stravného od 1.10.2023

  • S platnosťou od 1.10.2023 sa zvyšujú sadzby domáceho stravného poskytovaného pri pracovných cestách. Nové sadzby stravného podľa doby trvania pracovnej cesty sme pridali do Legislatívy cestovných náhrad. V nadväznosti na nové sadzby stravného sa zvyšuje aj suma maximálneho denného finančného príspevku zamestnávateľa na stravovanie. Od októbra sa táto suma zvyšuje z 4,02 na 4,29 EUR. Novú maximálnu hodnotu finančného príspevku zamestnávateľa sme doplnili do Legislatívy miezd.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyskúšajte si účtovný program
Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami

Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo
Zavrieť reklamu
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.