Blog Money / Slovník pojmov / Dátum splatnosti

Dátum splatnosti faktúr označuje posledný možný dátum, do ktorého musíte ako odberateľ zaplatiť za zakúpený tovar alebo služby. Dátum splatnosti zistíte z faktúry, prípadne zo zmluvy.

Uvádzať dátum splatnosti na faktúrach nie je povinné. Ak ho z faktúry alebo zo zmluvy nezistíte, platí, že dlžník ju musí zaplatiť bezodkladne po výzve veriteľa.

Informujeme: Zistite, aké náležitosti musí faktúra obsahovať.

Najneskôr v deň splatnosti už musia byť peniaze pripísané na účet veriteľa. Pri nedodržanom termíne splatnosti vám hrozia sankcie – najčastejšie ide o penalizáciu úrokom alebo pokutou.

Na Slovensku určuje splatnosť faktúr Obchodný zákonník, ktorý hovorí, že zmluvne určená lehota na splnenie peňažného záväzku nesmie presiahnuť 60 dní odo dňa doručenia faktúry.

Dlhšia či kratšia splatnosť faktúr závisí na: 

  • vyjednávacej sile a veľkosti spoločnosti, 
  • vzájomných vzťahoch obchodných firiem, 
  • dĺžke spolupráce, 
  • na zvyklostiach v sektore podnikania 
  • a ďalších faktoroch.

Pri voľbe dátumu splatnosti myslite na svoje cash flow. Pomôže vám určiť, koľko peňazí budete mať v akom čase k dispozícii a prípadne upravíte dátum splatnosti faktúr.

Vo všeobecnosti platí, že pre odberateľov býva výhodnejšia dlhšia lehota splatnosti, zatiaľ čo pre dodávateľov naopak. Čím skôr máte zaplatené faktúry, tým rýchlejšie môžete inkasované peniaze investovať do ďalšieho rozvoja podnikania a uhradiť vlastné záväzky.

Späť na slovník pojmov