Informačný systém

Čo je to informačný systém?

Informačný systém (IS) je súbor hardvéru a softvéru, ktorý slúži k zberu, ukladaniu a spracovávaniu informácií. Tieto informácie manažment firmy následne využíva k plánovaniu, rozhodovaniu alebo riadeniu.

Informačný systém uchováva rôzne dáta, najčastejšie sú to informácie o stave a kvalite tovaru (služieb) alebo o klientoch firmy.