Blog Money / Slovník pojmov / Kategorizácia účtovných jednotiek

Kategorizácia účtovných jednotiek na základe aktív, obratu a počtu zamestnancov rozdeľuje účtovné jednotky do 3 skupín: mikro, malá a veľká.

Do veľkostnej skupiny mikro účtovnej jednotky sa zatriedi účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:

  1. celková suma majetku nepresiahla 350 000 Eur,
  2. čistý obrat nepresiahol 700 000 Eur,
  3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia nepresiahol desať.

Do veľkostnej skupiny malej účtovnej jednotky sa zatriedi účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:

  1. celková suma majetku presiahla sumu 350 000 Eur, ale nepresiahla sumu 4 000 000 Eur,
  2. čistý obrat presiahol sumu 700 000 Eur, ale nepresiahol sumu 8 000 000 Eur,
  3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia presiahol 10 a nepresiahol 50.

Do veľkostnej skupiny veľkej účtovnej jednotky sa zatriedi účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:

  1. celková suma majetku presiahla 4 000 000 Eur,
  2. čistý obrat presiahol 8 000 000 Eur,
  3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia presiahol 50.
Späť na slovník pojmov
Ďalší pojem: Kniha jázd