Blog Money / Slovník pojmov / Kniha jázd

Kniha jázd je typ účtovného dokladu, v ktorom sa zaznamenávajú údaje o jazdách vozidiel používaných pri podnikaní. Má papierovú alebo elektronickú podobu a obsahuje podrobné informácie o každej ceste:

  • začiatok a koniec cesty,
  • dátum,
  • účel cesty – miesto príjazdu a meno klienta,
  • počet najazdených kilometrov,
  • údaje o čerpaní a spotrebe pohonných látok
  • a prípadní spolucestujúci alebo ďalšie poznámky, ktoré uľahčia vodičovi vybaviť si konkrétnu cestu pri prípadnej kontrole.

Kniha jázd sa vedie kvôli zľavám na dani (odpočet na pohonné látky môžu získať platcovia DPH) a kvôli bezpečnosti práce. Zatiaľ čo finančné účely nie je povinnosť viesť, kvôli bezpečnosti práce je nutné zaznamenávať údaje o dĺžke riadenia a kontrole bezpečnostných prestávok.

V účtovnom programe Money S3 je Kniha jázd ako samostatný základný modul. Voliteľným modulom je Kniha jázd a cestovné náhrady.

Späť na slovník pojmov