Blog Money / Slovník pojmov / Ľudské zdroje

Pojem ľudské zdroje označuje zamestnancov a ďalších spolupracovníkov. Aby totiž firma mohla vyrobiť výrobky alebo poskytnúť služby, okrem materiálu a strojov na to potrebuje aj ľudskú prácu.

Práca s ľuďmi vo firme sa označuje za riadenie ľudských zdrojov. Tejto činnosti sa venuje personálne/HR oddelenie. Zaoberá sa tým, ako správne a efektívne pracovať so zamestnancami, aby firma prostredníctvom ich práce dlhodobo dosahovala zisk. Tzn. zabezpečuje, aby sa zamestnanci cítili dobre, využívali svoje silné stránky a rozvíjali sa.

Správne nastavené HR sa prejavia v produktivite práce a spokojnosti zamestnancov.

S personalistikou vám pomôže vhodný systém. Vyskúšajte personálny program Money S3.

Späť na slovník pojmov