Blog Money / Slovník pojmov / Malá účtovná jednotka

Do veľkostnej skupiny malej účtovnej jednotky sa zatriedi účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:

  1. celková suma majetku presiahla sumu 350 000 Eur, ale nepresiahla sumu 4 000 000 Eur,
  2. čistý obrat presiahol sumu 700 000 Eur, ale nepresiahol sumu 8 000 000 Eur,
  3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia presiahol 10 a nepresiahol 50.

Zistite do akej kategórie účtovných jednotky patríte.

Späť na slovník pojmov