Personalistika

Čo je to personalistika?

Personalistika je súhrnný názov pre obor, ktorý sa zaoberá náborom, osobným rozvojom či motiváciou zamestnancov vo firmách. V dnešnej dobe, keď sú „ľudské zdroje“ tým najcennejším výrobným faktorom, naberá personalistika na stále väčšom význame.

Typický personalista vedie pohovory, prijíma zamestnancov, navrhuje osobné plány, stráži vyplácanie miezd a snaží sa, aby (hlavne kľúčoví) zamestnanci boli vo firme spokojní.