Blog Money / Slovník pojmov / Podvojné účtovníctvo

Tento typ účtovníctva musia viesť účtovné jednotky, ktorým to prikazuje obchodný zákonník (spoločnosti s ručením obmedzením, družstvá, akciové spoločnosti). Tento typ účtovníctva je tiež povinný pre všetky osoby zapísané v obchodnom registri (napr. ak je fyzická osoba podnikateľ zapísaná v obchodnom registri vzťahuje sa na ňu povinnosť viesť podvojné účtovníctvo).

Podvojné účtovníctvo je založené na spárovaní položky na jednom účte s príslušnou položkou na inom účte. Ľavá strana účtu sa odborne nazýva „Má dať“ a pravá strana účtu „Dal“. „Má dať“ vyjadruje dlh odberateľa tovaru alebo služby a termín „Dal“ označuje skutočnosť, že odberateľ uhradil dlžnú čiastku a tým je transakcia uzatvorená a obe strany účtovníctva sú vyrovnané. Zistite, ako na vedenie podvojného účtovníctva v podrobnom článku.

S vedením účtovníctva vám pomôže program na podvojné účtovníctvo, ktorý je súčasťou Money S3.

Späť na slovník pojmov
Ďalší pojem: Pokladničný program