Zverejnená nová verzia Money S3 14.005

Solitea, a.s. | 04. 12. 2013

Zverejnili sme novú verziu Money S3. Predstavujeme vám všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 14.004 (v distribúcii od 1. novembra 2013) a verziou 14.005 (v distribúcii od 4. decembra 2013).

[toc]

[button href="/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2013" class="download inline"]Prevezmite si Nové Money S3 14.005![/button]

Odvodové úľavy na zdravotnom poistení pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných

  • Od novembra 2013 si môžu zamestnávatelia, ak splnia zákonom stanovené podmienky,  pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných uplatniť odvodové úľavy na zdravotnom a sociálnom poistení.
  • Do verzie 14.005 sme pripravili zmeny súvisiace so špeciálnym vykazovaním takýchto zamestnancov v zdravotných poisťovniach.
  • Uplatňovanie úľavy na zdravotnom poistení môžete teraz nastaviť zamestnancovi priamo v jeho pracovnom pomere.  Money potom automaticky rozozná takéhoto zamestnanca a pri spracovaní mzdy použije správnu sadzbu zdravotného poistenia (0%).
  • V tejto súvislosti sme zároveň aktualizovali tlačové zostavy Mesačný výkazu preddavkov na ZP a Oznámenie zamestnávateľa o zmene platiteľa na ZP. V Oznámení môžete pre prihlásenie zamestnanca s odvodovou úľavou využiť kód 1W.
  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články