Zverejnená nová verzia Money S3 16.201

Solitea, a.s. | 26. 02. 2016

Zoznámte sa s novou verziou Money S3 16.201 (v distribúcii od 2. marca 2016).

[button href="/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2016" class="download inline"]Prevezmite si Nové Money S3 16.201![/button]

Nové zostavy v module Mzdy a personalistika

  • Pripravili sme pre vás nové tlačové zostavy Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti a daňového bonusu a Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane. Obe zostavy sú k dispozícii v karte Réžia / Zamestnanci / Daňové zostavy. Vytlačíte ich jednotlivo pre vybraného zamestnanca alebo hromadne pre všetkých označených zamestnancov naraz.

Vylepšenia správy dát

  • Otvoriť umiestnenie dátových súborov priamo z karty Money / Správa dát Money teraz umožní iba používateľovi, ktorý má Prístupové práva k funkcii Agenda / Dátove súbory.

Nový formulár pre zálohové faktúry

  • Pridali sme nový formulár pre Vystavené zálohové faktúry, ktorý neobsahuje rozpis DPH. Formulár s názvom FVAVZA1 si môžete vybrať priamo pri tlači zálohovej faktúry.

Jednoduchší import bankových výpisov

  • Upravili sme import bankových výpisov v národnom formáte (SEPA xml, camt.053). Money teraz automaticky pri načítaní výpisu z účtu identifikuje a spáruje banku partnera bez ohľadu na to, či je vo výpise SWIFT banky uvedený ako 8-miestny (napr. TATRSKBX) alebo 11-miestny (napr. TATRSKBXXXX).

[button href="/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2016" class="download inline"]Prevezmite si Nové Money S3 16.201![/button]

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články