Zverejnená nová verzia Money S3 17.700

Solitea, a.s. | 26. 07. 2017

Zoznámte sa s novou verziou Money S3 17.700 (v distribúcii od 26. júla 2017).

[button href="/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2017" class="download inline"]Prevziať nové Money S3 17.700![/button]

Čo je nové vo verzii?

Zvýšenie životného minima od 1.7.2017

Od 1. júla 2017 sa zvyšuje suma životného minima zo 198,09 EUR na sumu 199,48 EUR. Do Nastavenia miezd sme doplnili novú hodnotu tejto mzdovej konštanty. Do vašej agendy si nový zoznam odvodov s platnosťou od 1.7.2017 prevezmete pomocou funkcie Synchronizácia účtovných konštánt.

Aktualizovaný výpočet dní sviatkov počas neprítomnosti

Upravili sme výpočet počtu dní neprítomnosti, do ktorej zasahujú sviatky. Pri výpočte dní neprítomností a odpracovaných dní na Mzde sa tak zohľadňujú sviatky zahnuté v neprítomnosti pri rôznych typoch úväzkov.

Jednoduchšia evidencia použitého tovaru na sklade

Na Kartu zásoby (Kmeňovú kartu, Skladovú skupinu, Sklad) sme pridali nové nastavenie Osobitná úprava DPH, ktoré vám umožní jednoduchšie evidovať tovar alebo služby, ktoré podliehajú špeciálnemu režimu DPH, pri ktorom sa zdaňuje prirážka. Tento režim sa uplatňuje napr. pri predaji použitého tovaru, umeleckých predmetov alebo cestovných služieb. Po nastavení osobitnej úpravy na Karte zásoby program automaticky nastaví 0 % sadzby DPH pre predaj a nákup. Informácie o osobitnej úprave sa preberajú do vystavených faktúr a skladových dokladov. Pri tlači dokladov, ktoré obsahujú položky s osobitnou úpravou sa v poznámke položky automaticky dopĺňa text "úprava zdaňovania prirážky".

Pre správne vykazovanie použitého tovaru, umeleckého diela, zberateľského predmetu alebo cestovnej služby v Priznaní k DPH a Kontrolnom výkaze DPH, je potrebné vytvoriť Interný doklad, kde sa rozpíše základ a DPH z prirážky s príslušným Členením DPH.

[button href="/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2017" class="download inline"]Prevziať nové Money S3 17.700![/button]

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články