Nová verzia Money S3 19.602

Solitea, a.s. | 30. 07. 2019

Pre používateľov ekonomického systému Money S3 s uhradenou službou Podpora a aktualizácia, bola uvoľnená nová verzia 19.602.

Novú verziu Money si teraz stiahnete vo svojom Zákazníckom portáli v záložke Aktualizácia. V portáli tiež môžete komunikovať s podporou alebo zadávať požiadavky na servis.

Doklady v režime MOSS

  • Z Typov dokladov, na ktorých je nastavený režim MOSS sa už do vytváraných dokladov prenášajú sadzby DPH daného štátu.

Určenie obdobia DPH v zoznamoch

  • Doplnili sme funkciu pre určenie obdobia DPH pre výber vhodných členení DPH. Ak zoznam Členení DPH vyvoláte v zoznamoch, kde nie je žiaden platný dátum plnenia alebo uplatnenia DPH, obdobie platnosti DPH sa riadi pracovným dátumom programu. Ide napríklad o nasledujúce zoznamy: predkontácie, typy účtovných dokladov, jednoduché a pokročilé filtre.

Ostatné

  • Agendy, ktoré vznikli spojením agend centrály a pobočky obsahujú mimo iného aj zásoby, ktoré majú záporné číslo v databáze. Takto sa historicky odlišovali zásoby centrály od zásob pobočky. Prevod dát kmeňových kariet do SQLite mohol spôsobiť nesprávnu vizualizáciu komponentov zložených kariet. Funkciu sme upravili.

Štítky článku

Money S3

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články