Zmeny a novinky Money S3 verzie 22.400

Solitea, a.s. | 28. 04. 2022

Dokument popisuje všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 22.301 a verziou 22.400.

Zvýšenie domáceho stravného a základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel od 1.5.2022

  • S platnosťou od 1.5.2022 sa zvyšujú sadzby domáceho stravného poskytovaného pri pracovných cestách. Rovnako sa mení aj základná náhrada pri použití súkromných vozidiel na pracovné cesty. Pre motocykle platí sadzba 0,059 EUR a pre osobné autá 0,213 EUR za 1 km. Nové sadzby stravného podľa doby trvania pracovnej cesty a sadzby základných náhrad sú k dispozícii v Pripravených zoznamoch. Ak používate modul Kniha jázd a cestovné náhrady, do vašej agendy si ich prevezmete pomocou funkcie Pripravený zoznam v zozname Sadzby domáceho stravného (Réžia / Nastavenie jázd) a v zozname Sadzby náhrad (Réžia / Nastavenie jázd).
  • Zvýšenie sumy stravného má vplyv na minimálne a maximálne hodnoty stravného, ktoré môže poskytovať zamestnávateľ svojim zamestnancom. 

Podrobné informácie ako si nové sadzby nastaviť a používať nájdete v pripravenom návode na našich webových stránkach: https://www.money.sk/navod/zmeny-stravneho-01-05-2022/

Vylepšenia v práci s dokladmi

  • Tlačidlo Tlač v zoznamoch dokladov vytlačí zostavy nastavené v Type dokladu, resp. v Používateľskej konfigurácii. Ak je zapnutá súčasne tlač Faktúry s dodávkami a Faktúry so zaúčtovaním potom sa zostava vytlačí iba raz a bude obsahovať oddiel údajov o dodávkach a rovnako aj oddiel údajov o zaúčtovaní. Ak nebudete predvolená žiadna tlač zostavy v Type dokladu ani v Používateľskej konfigurácii, potom po kliknutí na tlačidlo Tlač vytlačí bežný doklad.
  • Na skladovej položke s evidenciou výrobných čísel nie je možné zadať počet kusov, pretože ten sa vypočíta zo zdaných výrobných čísel. Pri preberaní dokladov, napr. objednávok a zálohových faktúr do vyúčtovacej faktúry, objednávok do dodacích listov a pod. sa teraz automaticky otvorí zoznam dostupných Výrobných čísel pre výber.

Upozornenie na ukončenie podpory starých operačných systémov

  • Verzia 22.400 je posledná verzia programu Money S3, ktorú je možné nainštalovať na operačné systémy: Windows Vista / Windows Server 2008 / Windows 7 / Windows Server 2008 R2. Od verzie 22.500 (máj 2022) už nebude možné program Money S3 na tieto systémy nainštalovať.

Štítky článku

Money S3

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články