Zmeny a novinky Money S3 verzie 22.500

Solitea, a.s. | 01. 06. 2022

Dokument popisuje všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 22.400 a verziou 22.500.

Zaokrúhľovanie hotovostných platieb od 1.7.2022

Od 1.7.2022 nadobúda účinnosť novela zákona o cenách, podľa ktorej sa platby za tovar a služby v hotovosti budú zaokrúhľovať na 5 centov. Zaokrúhľovanie sa vzťahuje na celkovú cenu „nákupu“, nie na jednotlivé položky. Povinnosť zaokrúhľovať majú všetci podnikatelia, ktorí prijímajú tržby v hotovosti bez ohľadu, či ich evidujú v eKase alebo nie. Nezaokrúhľujú sa platby platobnou kartou, či inými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť. Money sme na nové zaokrúhľovanie pripravili:

  • Pridali sme nový spôsob a rád zaokrúhlenia „na päť stotín“ legislatívne. Nové zaokrúhlenie je možné nastaviť v Nastavení účtovného roka a v Typoch účtovných, skladových dokladov a faktúr ako zaokrúhľovanie ceny celkom.
  • Rozdelili sme Nastavenia účtovného roka pre pokladničné doklady pre platbu v hotovosti a platbu kartou, takto je možné nastaviť správne zaokrúhľovanie podľa druhu pokladnice.
  • Upravili sme komunikáciu s on-line registračnými pokladnicami, aby sa legislatívne zaokrúhlenie prejavilo aj na účtenkách z eKasy.
  • Aby ste mali úplnú istotu, že doklady, ktoré budete odosielať do eKasy budú v Money správne zaokrúhlené, pridali sme kontrolu, ktorá preverí správnosť nastavení pre príjmové pokladničné doklady a predajky. Ak sa nájde nezrovnalosť, program vás na to upozorní a ponúkne správne nastavenie. Kontrola sa bude spúšťať pod používateľmi, ktorí majú aktívnu on-line registračnú pokladnicu pri pridaní predajky, pokladničného dokladu alebo spustení S3 Kasy od 1.7.2022.

Podrobné informácie o nastavení zaokrúhľovania pre hotovostné platby a príklady sú k dispozícii na našich webových stránkach: https://www.money.sk/navod/zaokruhlovanie-hotovostnych-platieb/

DôLEžITÉ

Ak na evidenciu tržieb v eKase používate on-line registračnú pokladnicu (Diebold, FiskalPro, ELCOM pokladnicu) je nutné si nainštalovať aj aktuálnu verziu aplikácie FCU, ktorá je umiestnená na zákazníckom portáli.

Jednoduchšie vzájomné zápočty

  • Vylepšili sme funkčnosť Vzájomných zápočtov. Doteraz bolo možné vytvárať Vzájomné zápočty len v Interných dokladoch, od novej verzie je tlačidlo Vzájomné zápočty dostupné aj v zoznamoch Vystavených a Prijatých faktúr, Záväzkoch a Pohľadávkach. Faktúru a jej dobropis tak môžete označiť a cez tlačidlo Vzájomné zápočty rýchlo započítať. Na Kartu vzájomného zápočtu sme pridali novú možnosť: Adresu pre zápočet hľadať podľa adresy na doklade. Využijete ju pre zápočty dokladov s adresami bez väzby na adresár.

Prehľad poskytnutých zliav vo formulári vystavenej faktúry

  • Pre Faktúry vystavené sme vytvorili nový formulár 2010VFAS.FRM, ktorý obsahuje nové premenné: Cena MJ pred zľavou, Zľava a Cena MJ po zľave pre položky. Formulár si môžete vybrať v karte Nastavenie tlače.

Predvolené nastavenie odpisov majetku

  • Zmenili sme predvolené nastavenia Karty majetku. Po pridaní karty bude automaticky prednastavený počet účtovných odpisov na hodnotu mesačne a účtovanie odpisov na hodnotu účtovné.

Štítky článku

Money S3

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články