Služby poskytované spoločnosťou Accounter, s.r.o. sú predovšetkým komplexné vedenie účtovníctva, spracovanie miezd, personalistika, administratívne služby, založenie a likvidácia s.r.o.. Disponujeme zaručeným elektronickým podpisom. Okrem slovenského jazyka komunikujeme v maďarskom a talianskom jazyku.

Kontaktné údaje

Adresa: Čerešňová 86,
Chorvátsky Grob, 90025
IČO: 47479841
Telefón: 421915401299
E-mail: ildiko.uhrinova@accounter.sk
Web:

Služby

  • Vedenie účtovníctva

Činnosti

  • Cestná daň,
  • Daň z nehnuteľnosti,
  • Daň z pridanej hodnoty,
  • Daň z príjmov fyzických osôb,
  • Daň z príjmov právnických osôb,
  • Neziskové organizácie,
  • Personalistika a mzdy,
  • Účtovníctvo,
  • Vedenie účtovníctva

Systémy