Sme spoločnosťou zaoberajúcou sa správou spoločnosti v oblasti ekonomických služieb, daňového poradenstva, vedenia účtovníctva, mzdovej agendy a kompletnej administratívy spojenej s vedením účtovníctva.

Kontaktné údaje

Adresa: Boriny 1366/14,
Dunajská Streda, 92901
IČO: 45322546
Telefón: 421911990898
E-mail: vsetkoprebusiness@vsetkoprebusiness.sk
Web: http://www.vsetkoprebusiness.sk

Služby

 • Daňové poradenstvo,
 • Vedenie účtovníctva

Činnosti

 • Cestná daň,
 • Daň z nehnuteľnosti,
 • Daň z pridanej hodnoty,
 • Daň z príjmov fyzických osôb,
 • Daň z príjmov právnických osôb,
 • Neziskové organizácie,
 • Personalistika a mzdy,
 • Spotrebná daň,
 • Účtovníctvo

Systémy