BANISA s.r.o.

Snahou našej spoločnosti je poskytovať plnú podporu našim klientom tak, aby sa mohli plne venovať svojej podnikateľskej činnosti a nemuseli byť zaťažení vedením účtovníctva, sledovaním legislatívnych zmien alebo reportingom materským spoločnostiam. Preberanie garancií za poskytnuté služby je samozrejmosťou. Naša spoločnosť je voči rizikám spojených s vykonávanou činnosťou poistená. Pravidelná informovanosť klienta o výsledkoch hospodárenia spoločnosti je jednou z našich priorít. Kladieme dôraz na mesačný reporting, ktorý je spracovaný podľa požiadaviek zákazníka a našich doporučení. Prehľad poskytujeme podľa jednotlivých stredísk, zákaziek alebo produktov.

Kontaktné údaje

Adresa: Mužla 349,
Mužla, 94352
IČO: 51795752
Telefón: 421907178416
E-mail: banisa.sro@gmail.com
Web:

Činnosti

  • Daň z přidané hodnoty,
  • Daň z příjmů fyzických osob,
  • Daň z příjmů právnických osob,
  • Daňová evidence,
  • Intrastat,
  • Leasing,
  • Personalistika a mzdy,
  • Silniční daň,
  • Účetnictví,
  • Vedení účetnictví