Snahou našej spoločnosti je poskytovať plnú podporu našim klientom tak, aby sa mohli plne venovať svojej podnikateľskej činnosti a nemuseli byť zaťažení vedením účtovníctva, sledovaním legislatívnych zmien alebo reportingom materským spoločnostiam. Preberanie garancií za poskytnuté služby je samozrejmosťou. Naša spoločnosť je voči rizikám spojených s vykonávanou činnosťou poistená. Pravidelná informovanosť klienta o výsledkoch hospodárenia spoločnosti je jednou z našich priorít. Kladieme dôraz na mesačný reporting, ktorý je spracovaný podľa požiadaviek zákazníka a našich doporučení. Prehľad poskytujeme podľa jednotlivých stredísk, zákaziek alebo produktov.

Kontaktné údaje

Adresa: Mužla 349,
Mužla, 943 52
IČO: 51795752
Telefón: 421907178416
E-mail: banisa.sro@gmail.com
Web:

Činnosti

  • Cestná daň,
  • Daň z pridanej hodnoty,
  • Daň z príjmov fyzických osôb,
  • Daň z príjmov právnických osôb,
  • Daňová evidencia,
  • Intrastat,
  • Leasing,
  • Personalistika a mzdy,
  • Účtovníctvo,
  • Vedenie účtovníctva