Septima

V nakladateľstve Septima vďaka Money S3 nepotrebujú externého účtovníka – všetko zvládajú sami.

V pražskej Septime vydali vyše 200 učebníc a pracovných zošitov. S organizáciou chodu nakladateľstva a tlačiarne im pomáha už viac ako 10 rokov Money S3.

Kľúčová požiadavka: kompatibilita s Windows

Pôvodný ekonomický systém v nakladateľstve pred rokmi fungoval ešte na MS-DOS. Od nového softvéru potrebovali hlavne kompatibilitu s Windows.

Dali na odporúčanie svojej audítorky a zaobstarali si Money S3.

Riešenie: verzie Professional a servisná zmluva

Vybrali si verziu Professional, ktorá obsahuje:

  • Podvojné účtovníctvo,
  • Jednoduché účtovníctvo,
  • Fakturáciu,
  • Mzdy a personalistiku,
  • Adresár,
  • Evidenciu majetku,
  • Skladové hospodárstvo a objednávky,
  • Knihu jázd.

Tiež majú dlhodobo podpísanú servisnú zmluvu. Tá im zaisťuje prístup ku všetkým aktualizáciám Money a služby konzultanta.

„Money S3 považujeme za životne dôležitý nástroj a chceme jeho plnú podporu. Preto si servisnú zmluvu pravidelne predlžujeme.“

Pavel Tondl
konateľ

Výsledok: účtovníctvo bez externých účtovníkov

Keď Pavel Tondl porovná obdobia pred a po Money S3, vidí jasný rozdiel.

„Zatiaľ čo pred jeho nasadením sme potrebovali externých účtovníkov, teraz si celé účtovníctvo zvládneme viesť sami.“

V Money S3 pravidelne pracujú 4 ľudia zo Septimy a okrem účtovníctva využívajú napríklad sledovanie výrobných šarží a evidenciu trvanlivosti. Obchodujú aj s lepidlami a exspirované výrobky musia vyskladniť.

Strážime tiež učebnice. Každá z nich má doložku, ktorú ministerstvo v Česku udeľuje na 3 až 6 rokov. Po jej vypršaní prestávame knihy predávať. ``

Záver: Money nám vyhovuje

Po svojej viac ako desaťročnej skúsenosti hodnotia softvér pozitívne.

„Money S3 nám vyhovuje, spĺňa všetky naše požiadavky.“

Septima používa

Minikurz 2023

Zúčastnite sa Minikurzu online

Prihláste sa na obľúbený bezplatný Minikurz. Pripravili sme pre vás veľa noviniek.

Prihlásiť sa zadarmo