Septima

V nakladateľstve Septima vďaka Money S3 nepotrebujú externého účtovníka – všetko zvládajú sami.

V pražskej Septime vydali vyše 200 učebníc a pracovných zošitov. S organizáciou chodu nakladateľstva a tlačiarne im pomáha už viac ako 10 rokov Money S3.

30minútová ukážka
Vyberáte Money S3 a nechce sa vám klikať a skúšať? Nechajte to na nás, predstavíme vám ho ZADARMO.

Kľúčová požiadavka: kompatibilita s Windows

Pôvodný ekonomický systém v nakladateľstve pred rokmi fungoval ešte na MS-DOS. Od nového softvéru potrebovali hlavne kompatibilitu s Windows.

Dali na odporúčanie svojej audítorky a zaobstarali si Money S3.

Riešenie: verzie Professional a servisná zmluva

Vybrali si verziu Professional, ktorá obsahuje:

  • Podvojné účtovníctvo,
  • Jednoduché účtovníctvo,
  • Fakturáciu,
  • Mzdy a personalistiku,
  • Adresár,
  • Evidenciu majetku,
  • Skladové hospodárstvo a objednávky,
  • Knihu jázd.

Tiež majú dlhodobo podpísanú servisnú zmluvu. Tá im zaisťuje prístup ku všetkým aktualizáciám Money a služby konzultanta.

„Money S3 považujeme za životne dôležitý nástroj a chceme jeho plnú podporu. Preto si servisnú zmluvu pravidelne predlžujeme.“

Pavel Tondl
konateľ

Výsledok: účtovníctvo bez externých účtovníkov

Keď Pavel Tondl porovná obdobia pred a po Money S3, vidí jasný rozdiel.

„Zatiaľ čo pred jeho nasadením sme potrebovali externých účtovníkov, teraz si celé účtovníctvo zvládneme viesť sami.“

V Money S3 pravidelne pracujú 4 ľudia zo Septimy a okrem účtovníctva využívajú napríklad sledovanie výrobných šarží a evidenciu trvanlivosti. Obchodujú aj s lepidlami a exspirované výrobky musia vyskladniť.

Strážime tiež učebnice. Každá z nich má doložku, ktorú ministerstvo v Česku udeľuje na 3 až 6 rokov. Po jej vypršaní prestávame knihy predávať. ``

Záver: Money nám vyhovuje

Po svojej viac ako desaťročnej skúsenosti hodnotia softvér pozitívne.

„Money S3 nám vyhovuje, spĺňa všetky naše požiadavky.“

Septima používa