Individuálna pomoc s účtovným softvérom

Na Money S3 nikdy nie ste sami. Či už potrebujete pomôcť s importom dát, tvorbou tlačových zostáv alebo vyriešením zložitejšieho problému, naši konzultanti vám pomôžu - podľa potreby telefonicky, vzdialene cez zdieľanú plochu alebo osobne.

Individuálny servis je tu pro vás v tých prípadoch, na ktoré už rýchla zákaznícka podpora cez telefón alebo e-mail nestačí. Individuálny servis nie je súčasťou služby Podpora a Aktualizácia.

Jednorazový servis

V rámci jednorazového individuálneho servisu vám garantujeme:

  • riešenie zložitých a časovo náročných operácii - napríklad prípravu nových tlačových zostáv, import dát alebo aktualizáciu systému,
  • technickú pomoc cez telefón, vzdelanú plochu pomocou aplikácie TeamViewer alebo osobnou návštevou konzultanta,
  • individuálne zaškolenie,
  • expresný servisný zásah, pokiaľ vám riešenie naozaj ponáhľa.

Cenník

Názov Cena
Manipulačný poplatok (preregistrácia, zmena licencie/modulov, apod.) 17 Eur
Vzdialený servis (TeamViewer) 12,5 Eur / 15 min
1 hodina práce v pracovné dni 8:00 -17:00 – osobne 49 Eur
1 hodina expertných prác (XSLT, programovanie, apod.) 57 Eur
Výjazd k zákazníkovi min. sadzba 20 Eur
Cestovné a čas na ceste 0,70 Eur / km
Príplatok v pracovné dni 17:00 - 20:00 50 %
Príplatok v noci či mimo pracovné dni 100 %

Ceny sú bez DPH.

 

Prechod na Money S3
Chcete si do Money S3 preniesť dáta z iného systému? Nechajte to na nás – stačí požiadať.

Servisná zmluva

Viete, že budete individuálny servis využívať často? Máte svojho obľúbeného konzultanta? Potom je pre vás výhodnejšie uzatvoriť servisnú zmluvu, v rámci ktorej vám garantujeme:

  • dostupnosť Vášho osobného konzultanta na mobile v pracovnej dobe od 8.00 – 16.30,
  • služby konzultanta (podľa dohody na diaľku alebo osobne) v rozsahu hodín podľa variantu servisnej zmluvy (rozsah prác je možné po dohode možné čerpať aj čiastkovo na viacero úkonov),
  • zľavu z ďalších poskytnutých služieb,
  • prednostnú pomoc na bežnej hotline linke.

Cenník

BASIC PREMIUM
Služba Osobný konzultant
Rozsah služby 1 hod./ mes. 3 hod./ mes.
Zľava z ďalších služieb 5 % 10 %
Cena 69 € 159 €

Ceny sú bez DPH. Minimálna viazanosť 1 rok (BASIC) alebo 3 mesiace (PREMIUM).

Chcete si objednať individuálny servis?

Objednajte si službu na Zákazníckom portály

OTVORIŤ ZÁKAZNICKÝ PORTÁL