Štandardná preventívna prehliadka Money S3

Obsah preventívnej prehliadky

Kontrola korektnej inštalácie Money S3:

 • Overenie správnosti verzií súborov, ovládačov a doplnkov Money S3.
 • V prípade záujmu inštalácia aktuálnej verzie programu.
 • Odstránenie dočasných súborov, ktoré môžu spôsobovať chybové stavy Money S3 a spomalenie systému.
 • Zmenšenie logovacích súborov.
 • Optimalizácia antivírusových systémov, ktoré môžu spomaľovať Money S3 pri práci.
 • Kontrola prepojenia so serverom v prípade klientskych inštalácií.

Základná údržba dát:

 • Reindexácia dát.
 • Všeobecná verifikácia integrity dát – skladová, účtovná a dokladová.
 • Oprava poškodených záznamov a tabuliek.

Kontrola nastavenia programu:

 • Kontrola nastavenia tvorby záloh agend.
 • Kontrola nastavenia agendy, účtovného roka.
 • Kontrola používateľského nastavenia.
 • Uzamknutie dokladov minulých rokov.

Drobné úpravy tlačových výstupov a exportov:

 • Individuálne doplnenie dostupných polí v tlačovej zostave.
 • Iné drobné úpravy tlačových a exportných výstupov.

Identifikácia nesprávnych metodických postupov práce s Money S3:

 • Odporučíme Vám postup krokov napr. pre evidovanie zálohových faktúr, metodiku pre spracovanie Reverse Charge, Intrastatu a podobne.

Ďalšie informácie a podmienky

 • Akcia je platná od 21.6. do 31.7. 2022.
 • Seyfor Slovensko, a.s. zaručuje vybavenie prvých sto objednaných preventívnych prehliadok za zvýhodnenú cenu a ďalšie podľa možností.
 • Objednávky preventívnych prehliadok budú vybavované v poradí, v akom boli doručené.
 • Termíny prehliadok budú dohodnuté na základe zaslanej objednávky podľa časových možností konzultantov.
 • Rozsah hore uvedených servisných úkonov je stanovený na 2 hodiny za celkovú zvýhodnenú cenu 74 € bez DPH. Cena nezahŕňa cestovné náklady. Uvedený rozsah predpokladá 1-2 bežné agendy alebo viacero malých agend.
 • Cestovné náklady a služby nad časový rámec preventívnej prehliadky sú spoplatnené podľa platného cenníka (44 €/hod.; 0,50 €/km).
 • Preventívnu prehliadku osobne v sídle Vašej spoločnosti alebo pomocou vzdialeného pripojenia si môžete objednať na stránke Preventívne prehliadky.

Využite túto zvýhodnenú ponuku a nechajte si skontrolovať Money S3 profesionálmi.

Vaše dáta sú to najdôležitejšie čo máte.