Zoznam najčastejších chýb v daňových priznaniach

Solitea, a.s. | 17. 03. 2015

Jednou z najčastejších chýb ktorú daňovníci robia je, že použijú neaktuálne tlačivo. Podľa zdrojov Finančnej správy je použitie tlačiva neplatného pre príslušné zdaňovacie obdobie jednou z najčastejších chýb. Ako tejto a ďalším chybám predísť?

Samozrejme je to jednoduché, stačí využívať aktualizované verzie našich programov Money S3, alebo TaxEdit. Naši zákazníci majú k dispozícii vždy aktuálne verzie programov s predpísanými tlačivami. Ak však budete pripravovať daňové priznanie, dajte si pozor aj na nasledovné chyby.

Chyby pri podávaní daňových priznaní:

  • Správne označte zdaňovacie obdobie! Aj keď je rok 2015, daňové priznanie pre daň z príjmu sa podáva za rok 2014.
  • Správne vyznačte druh daňového priznania! Prvé podanie označte krížikom ako riadne. Ak zistíte, že ste podali nesprávne daňové priznanie a chybu zistíte do 31. marca 2015, môžete daňové priznanie podať opäť, ale značte ho ako opravné. Ak ale zistíte, že ste podali nesprávne daňové priznanie po dátume 31.marca nepodávate už opravné, ale dodatočné daňové priznania a takto ho musíte aj označiť.
  • Predložte všetky strany daňového priznania a to vrátane príloh.
  • Nezabudnite na podpisy. Okrem daňového priznania podpíšte aj prílohy a žiadosti, napríklad pre sociálnu a zdravotnú poisťovňu, alebo 2% dane.

TaxEdit - Daňové priznania na PC

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

Vyskúšajte si účtovný program Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami