Skladové hospodárstvo a objednávky – Program Money S3

  Sklady a skladové hospodárstvo

  Účtovný program Money S3 vám v module Skladové hospodárstvo umožňuje vedenie neobmedzeného množstva skladov. Tie môžete ďalej deliť na skladové skupiny, ktoré umožňujú rýchlu orientáciu v často rozsiahlych zoznamoch zásob. Jednoduchý prevod skladových kariet medzi skladmi potom umožňuje aparát kmeňových kariet. Vlastných skladových kariet môže byť voliteľne až päť typov: jednoduchá karta, služba (napr. poštovné, balné – neeviduje počet merných jednotiek) a ďalej karty zložené z viacerých iných skladových kariet – sada a komplet. Posledným typom karty je výrobok. V podvojnom účtovníctve môžete v Money S3 sklad spracovávať metódou B (účtovanie výdajov na obstaranie zásob do nákladov) alebo cez voliteľný modul metódou A (priebežné zachytenie pohybu zásob) – v komplete Lite je možnosť spracovávania skladu len metódou B.

  Práce s cenami, cenové hladiny

  Skladové hospodárstvo vám uľahčia viesť skladové karty, v ktorých vediete nákupné a obstarávacie ceny (pomocou váženého priemeru alebo pomocou dodávok). Pre predajné ceny môžete viesť neobmedzený počet tzv. cenových hladín, pričom k jednotlivej skladovej karte ich môžete priradiť až desať – jednu základnú a deväť dealerských. V každej cenovej hladine je základná cena a až štyri množstevné zľavy. Zľava môže byť i adresná (priradená konkrétnemu partnerovi), pričom obidva typy zliav môžete vzájomne kombinovať.

  Skladové hospodárstvo - sklad a karta skladovej zásoby

  Možnosť evidovať výrobné čísla u jednoduchých skladových kariet

  Evidencia výrobných čísel a dodávok

  U jednoduchých skladových kariet a výrobkov môžete zvoliť evidenciu výrobných čísel (systém bude vyžadovať vloženie výrobného čísla pri naskladnení aj predaji). Evidencia dodávok zabezpečí, že pri každom príjme tovaru budú vedené nákupné a obstarávacie ceny, dátum nákupu, exspirácia a ďalšie. Pri predaji si podľa týchto kritérií zvolíte, ktorý tovar chcete vyskladniť najskôr (FIFO metóda, predaj z najstarších dodávok kvôli blížiacej sa exspirácii a pod.).

  Skladové doklady a inventúry

  Zoznam všetkých vytvorených skladových dokladov účtovného programu (predajky, príjemky, výdajky, prevodky, výroby, prijaté a vystavené dodacie listy) môžete spätne prehliadať, tlačiť, filtrovať a opravovať. Podobne ako vo fakturácii aj tu s výhodou využijete vopred pripravené typy skladových dokladov, ktoré vám automatickým doplnením zadaných položiek výrazne uľahčia prácu.

  Aparát skladových inventúr v účtovnom programe Money S3 umožňuje zaznamenať inventárne stavy (fyzicky zistené stavy zásob pri inventúre), vyhodnotiť a zaúčtovať rozdiely medzi evidenčným a inventárnym stavom, porovnať evidenčný stav zásob tak, aby súhlasil s inventárnym stavom a registrovať rôzne štruktúrované dlhodobé prehľady ( podľa účelu inventúry, skladu, druhu zásob a pod.)

  Skladové zostavy v účtovnom programe Money S3

  V skladových prehľadových zostavách je možné sledovať obraty tovaru podľa mnohých kritérií

  Sklad a prehľad predaja

  Okrem sady bežných tlačových výstupov (prehľady, zoznamy dokladov, inventúry, pod/nad/limitné stavy) môžete v skladových prehľadových zostavách sledovať obraty tovaru podľa mnohých kritérií (obrat podľa skladov, zásob, predajcov, odberateľov, stredísk atď.) a každú z týchto zostáv ešte ďalej detailne filtrovať a triediť.

  Hromadné operácie

  Umožňujú vám vykonať: zmenu cien celej vybranej skupiny zásob, vzájomné zámeny skladových kariet. hromadnú zmenu sadzby DPH pre nákup i predaj a tiež prepočet obstarávacích cien zásob, ktorý slúži ku kontrole správnosti ocenenia skladu (predovšetkým v prípade, kedy máte sklad ocenený váženým priemerom a kvôli správnemu výpočtu nesmú byť zásoby vydávané do záporu, alebo za nulovú obstarávaciu cenu).

  Dopyty-ponuky-objednávky

  Na prácu so skladmi priamo nadväzuje objednávkový systém. Ten podporuje celý cyklus dopyt-ponuka-objednávka (vydaná aj prijatá), pričom každý z týchto dokladov môže obsahovať konkrétne skladové položky, vrátane ich rezervácií. Jednotlivé doklady aj s položkami je potom možné prenášať do faktúr vrátane automatického vygenerovania zodpovedajúcich dokladov

  Intrastat

  Bezplatnou súčasťou modulu sklady je export výkazu Intrastat, umožňujúci vďaka prehľadnému sprievodcovi posielať zodpovedajúce výkazy pre sledovanie pohybu tovaru pri obchode medzi členskými štátmi Európskej únie priamo z prostredia Money S3, vrátane on-line komunikácie s colnou správou.

  Vyskúšať skladové hospodárstvo v Money S3 zadarmo

  Potrebujete sa pred nákupom poradiť? Volajte, píšte:
  obchod@money.sk, 02/49 21 23 23

  Bližšie informácie o cenách modulov nájdete v našom cenníku.

  Máte záujem o Money S3?

  Napíšte nám! Ozveme sa vám späť.

  Vaše meno*

  Email*

  Spoločnosť

  Telefón

  Vaša správa*

  Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close