Zmeny a novinky Money S3 verzie 11.080

Solitea, a.s. | 25. 10. 2010

Tento dokument popisuje všetky novinky, odstránené problémy a rozdiely medzi verziou 11.076 (v distribúcii od 16.8.2010) a verziou 11.080 (v distribúcii od 25.10.2010).

[toc]

Účtovníctvo

 • Zo všetkých dokladov (pokladnica, banka, interný doklad, záväzok, pohľadávka, prijatá a vystavená faktúra, objednávkové doklady a skladové doklady) je teraz možné tlačiť poznámku z adresy dokladu. Ak chcete novú premennú tlačiť na dokladoch, je potrebné si upraviť príslušný FRM.
 • Do hromadného párovania Pokladničných a Bankových dokladov pribudla možnosť párovať iba doklady, ktoré sa zhodujú presnou sumou. Nastavenie v konfigurácii párovania sa nazýva Párovať iba zhodné čiastky úhrad. S týmto nastavením sa doklady spárujú iba vtedy, ak majú zhodnú sumu bez ohľadu na zhodu partnera alebo variabilný symbol.
 • Vznikli nové formuláre (úprava dizajnu) pre Faktúry vystavené, Skladovú predajku, Vystavený dodací list a Ponuky vystavené. Nové formuláre nájdete v ponuke formulárov s označením 2010 (nový vzhľad 2010). Implicitne sú tieto formuláre nastavené v novo pridanej agende  alebo pri novej inštalácii programu.

Sklady

 • Pre rýchlejšiu navigáciu medzi jednotlivými skladmi bola na Kartu skladu doplnená možnosť označenia skladu ako Preferovaný sklad. Preferované sklady sa zobrazia v spodnej časti zoznamu Zásoby na sklade ako tlačidlá s názvom kódu skladu. Maximálny počet preferovaných skladov je tri.

Objednávky

 • Pre nákupné objednávky bola zavedená možnosť zadávať do adresy Konečného príjemcu - ide o objednávku vystavenú, ponuku prijatú a dopyt vystavený.

Mzdy

 • Mesačný výkaz príspevkov pre DDS Tatra Banky je možné exportovať do formátu vhodného pre elektronické podanie. V menu Mzdy/Tlačové zostavy/Hlásenie o platbách dôchodkového poistenia vyberte tlač zostavy pre DDS Tatra Banka. V nastavení tlače kliknete na tlačidlo Export, v Sprievodcovi exportom vyberiete Export mesačného výkazu príspevkov pre DDS Tatra Banky. Pri prvom použití je potrebné načítať nastavenie exportu tlače z Pripravených zoznamov.

Jazdy

 • Vznikol nový modul Kniha jázd a cestovné náhrady, ktorý umožňuje vedenie zoznamu vozidiel, vedenie knihy jázd a evidenciu cestovných príkazov, v nich sú generované zákonné náhrady pre zamestnanca vyslaného na služobnú cestu. Do modulu je integrovaný systém máp. Modul Kniha jízd a cestovné náhrady je podmienený zakúpením licencie, a to s možnosťami pre evidenciu 1, 3 , 20 a neobmedzeného počtu vozidiel.

Ostatné

 • Došlo k úprave sprievodcu pre Synchronizáciu účtovných konštánt (synchronizácia účtovných konštánt a synchronizácie účtovej osnovy). Predovšetkým boli presunuté tlačidlá pre vlastnú synchronizáciu.
 • V nastavení Účtovného roka na záložke Všeobecné je možné zapnutím prepínača Kumulovať položky faktúr, skladových dokladov a objednávok pri tlači kumulovať pri tlači zhodné skladové aj neskladové položky faktúr, skladových dokladov a objednávok. Za zhodné sú považované položky s rovnakým popisom, cenou, sadzbou a dph, typom ceny, katalógom, príp. číslom kmeňovej karty a skladu.
 • Do hlavičiek faktúr vystavených, faktúr prijatých, pokladničných dokladov, záväzkov, pohľadávok, objednávok a skladových dokladov je možné zadať ich vlastný používateľský kód.
 • Vo všetkých zoznamoch dokladov, v adresári, v účtovnom a peňažnom denníku, v zoznamoch zásob, miezd, zamestnancov a zákazok je po novom možné označovať záznamy farebnými príznakmi podobne ako v MS Outlook. Na jednom zázname je možné evidovať zároveň Globálny aj Používateľský príznak. Príznaky majú editovateľný popis, ktorý je možné príznakom v jednotlivých zoznamoch nastaviť individuálne. K záznamom označeným príznakom je možné ďalej pripojiť textový komentár vizualizovaný červeným trojuholníčkom v pravom hornom rohu ako v MS Excel.
 • Od verzie 11.080 je možné fiskalizovať pokladničné doklady. Do fiskálu sa môžu zasielať položkové aj bezpoložkové pokladničné doklady bez väzby na úhrady a rovnako aj doklady, ktoré uhrádzajú zálohovú alebo bežnú vystavenú faktúru, prípadne dobropis.
 • Bol aktualizovaný ovládač pre homebanking Multicash platný pre nastavenie UniCredit Banky.
 • Boli tieto informácie užitočné?
 • ÁnoNie

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články