Zmeny a novinky Money S3 verzie 11.081

Solitea, a.s. | 22. 12. 2010

Tento dokument popisuje všetky novinky, odstránené problémy a rozdiely medzi verziou 11.080 (v distribúcii od 25.10.2010) a verziou 11.081 (v distribúcii od 22.12.2010).

[toc]

Fakturácia

 • Je možné použiť všetky typy faktúr s vopred vyplnenými položkami bez toho, aby program hlásil, že typ nie je možné prevziať, pretože je uzamknutý.
 • Do typu prijatej faktúry sa dá vložiť adresa.
 • Pri tlači zálohovej faktúry s položkami v cudzej mene sa položky tlačia v správnej mene.

Objednávky

 • Pri tlači objednávkových dokladov sa celková  cena s DPH zaokrúhľuje podľa nastavení.

Cestovné náhrady

 • Rozhodným dátumom pre výpočet základnej cestovnej náhrady je dátum vystavenia cestovného príkazu. Tento dátum je možné v prípade potreby editovať.
 • V Knihe jázd sa pri tvorbe novej jazdy s automaticky vloženým vozidlom a zamestnancom správne uloží typ vozidla. Ak sa potom jazda vloží do nového cestovného príkazu voľbou Pridať jazdu z knihy jázd, na cestovnom príkaze sa korektne vypočíta základná náhrada.
 • Vozidlo je možné označiť ako Nepoužívané vozidlo.

Ostatné

 • V režime centrála - pobočka sa po prenose z pobočky na centrálu upravilo automatické plnenie položiek príkazov na úhradu.
 • Zdrojové doklady, ktoré sú uzamknuté niektorou z uzávierok alebo používateľským zámkom, sa dajú preberať do cieľových dokladov. Na týchto uzamknutých zdrojových dokladoch je možné zmeniť stav vybavenia položiek prostredníctvom editácie alebo mazania cieľových dokladov a ich položiek. Týka sa to napríklad preberaním dodacích listov alebo objednávok do faktúr a pod.
 • Sú k dispozícii Pripravené zoznamy pre rok 2011.
 • Je možné uskutočniť odvolanie skladovej uzávierky.
 • Na skladových položkách dokladov (faktúry, skladové doklady a objednávkové doklady) sa na záložke Intrastat rozšíril počet miest pre zadanie hmotnosti - na 3 des. miesta. Záložka Intrastat je na dokladoch prístupná, ak máte v nastavení účtovného roka zapnutý prepínač Viesť Intrastat.
 • Boli tieto informácie užitočné?
 • ÁnoNie

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články