Dane / Daň z príjmov fyzickej osoby/3 tipy ako ušetriť na daniach legálne
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

3 tipy ako ušetriť na daniach legálne

3 tipy ako ušetriť na daniach legálne
Seyfor Slovensko, a.s.
16. 02. 2017
Doba čtení3 minúty čítania
Líbilo se3
3 tipy ako ušetriť na daniach legálne

V utorok 7. februára sa v kongresovom centre Technopol v Bratislave uskutočnil seminár na tému legálnej optimalizácie daní. Daňový poradca Ing. Milan Kúdela z kancelárie Ginall & Robinson postupne prešiel niekoľko okruhov, ktoré môžu daňovým subjektom ušetriť nemalé finančné prostriedky.

Odborný seminár - Ako legálne ušetriť na daniach

Celá konferencia sa niesla v duchu bohatej odbornej diskusie. Účastníkom dala množstvo tipov a námetov na legálnu optimalizáciu daní. My pre vás vyberáme 3 tipy pre legálne zníženie základu dane:

  1. Správne určenie daňového domicilu
  2. Načasovanie technického zhodnotenia majetku
  3. Zamestnanecká súťaž a oslobodenie od daní a odvodov

Správne určenie daňového domicilu

Platí zásada, že dane sa platia v krajine daňového domicilu t. j. v krajine kde má daňovník stály pobyt a stredisko životných záujmov. Do úvahy sa berú rodinné a sociálne vzťahy.

V súčasnosti je bežné cestovať alebo pracovať vo svete a domov, na Slovensko, zavítať len občas. Množstvo mladých ľudí, študentov, umelcov, či programátorov na voľnej nohe, má však povinnosť podať na Slovensku daňové priznanie. Samozrejme, daň zaplatená v zahraničí sa môže započítať, ale nepodať daňové priznanie, aj keď nulové, môže priniesť nemalé opletačky a pokuty. Predchádzať takýmto pokutám možno považovať za optimalizáciu daní.

Načasovanie technického zhodnotenia majetku

Pomôžme si príkladom z praxe, ktorým ja nákup osobného vozidla, jeho následné zaradenie do majetku a odpisovanie. Častým javom je dokúpenie pneumatík a kolies vo vyššej cene, prípadne montáž prídavného zariadenia. Treba dať pozor na hranicu 1700 €!

Pri zvažovaní realizácie technického zhodnotenia majte na zreteli skutočnosť, že technické zhodnotenie zvyšujúce vstupnú cenu, môže predĺžiť dobu odpisovania hmotného majetku stanovenú v Zákone o dani z príjmov. Preto je efektívne premýšľať nad možnosťami technického zhodnotenia už pri obstaraní majetku. Vtedy sa výdavky na technické zhodnotenie zahrnú priamo do vstupnej ceny majetku a doba odpisovania sa nepredĺži.

Druhou možnosťou je rozdeliť plánované technické zhodnotenie na viacero účtovných období tak, aby ani v jednom nepresiahlo zákonom stanovenú hodnotu 1 700 €. V takomto prípade by bolo účtované priamo do daňových výdavkov hneď pri obstaraní.

Na našom príklade by sa napríklad oplatilo kúpiť kolesá pred koncom roka a montáž prídavného zariadenia zrealizovať až na začiatku nového roka.

Zamestnanecká súťaž

Pri súčasnom daňovo-odvodovom zaťažení sa vám určite zíde tip na možnosť, ako odmeniť zamestnancov za ich prínos a aktivitu sumou, nezaťaženou ďalšími nákladmi. Vhodnou formou môže byť zamestnanecká súťaž. V porovnaní s udelením odmeny zamestnancovi, takýmto spôsobom ušetríte  na daniach a odvodoch celkom 314,49 € a to z každej jednej vyplatenej výhry vo výške 350 €!

Motivačné súťaže sú aktivity, ktoré sa dajú realizovať počas roka opakovane, pretože z pohľadu zamestnanca sa posudzuje každá výhra jednotlivo, pričom každá jedna výhra do výšky 350 € je od dane oslobodená. Z toho vyplýva, že nie je ani predmetom odvodov na sociálne a zdravotné poistenie.

Pri vhodne nastavených pravidlách, ktoré by mali vyplývať zo štatútu súťaže, docielite daňovú uznateľnosť výdavku v podobe vyplatenej výhry zamestnancom.

Prejsť na aktuálne školenia Money

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyskúšajte si účtovný program
Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami

Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo
Zavrieť reklamu
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.