Dane / Daň z príjmov fyzickej osoby/Prenajímate byt? Zistite, ako správne platiť dane a aké hrozia pokuty
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Prenajímate byt? Zistite, ako správne platiť dane a aké hrozia pokuty

Prenajímate byt? Zistite, ako správne platiť dane a aké hrozia pokuty
Seyfor Slovensko, a.s.
30. 09. 2021
Doba čtení4 minúty čítania
Líbilo se10
Prenajímate byt? Zistite, ako správne platiť dane a aké hrozia pokuty

Obsah

  Ak vlastníte byt, v ktorom nebývate, môže vám poslúžiť ako zdroj pasívneho príjmu, ale aj na príjmy z prenájmu sa vzťahuje daň z príjmov a pri prenajímaní bez zdanenia príjmov vám hrozia pokuty. Poradíme vám, ako správne zdaníte príjmy z prenájmu.

  Výhodou prenajímania bytu je, že tieto príjmy nepodliehajú odvodom na sociálne a zdravotné poistenie a nepotrebujete na to živnostenské oprávnenie, však ste povinný sa registrovať na daňovom úrade z titulu prenájmu nehnuteľnosti, a to do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom na území SR prenajme fyzická osoba nehnuteľnosť.

  Ak máte príjem z prenájmu vo výške viac než polovica nezdaniteľnej časti základu dane, ktorý sa mení v závislosti od výšky životného minima (pre rok 2021 je výška nezdaniteľnej časti základu dane 4511,43€), máte povinnosť podať daňové priznanie. Príjem z prenájmu patrí medzi zdaniteľné príjmy. Čiže pre rok 2011 je to hranica zdaniteľných príjmov vo výške 2 255,72€. Z týchto príjmov z prenájmu si môžete odpočítať 500€, ktoré sa nezdaňujú. Rovnakým pomerom ako ste znížili príjmy, znížite ak výdavky.

  Príjmy z prenájmu sa zdaňujú podľa §6 ods.3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“) a nie je možné z nich odpočítať nezdaniteľnú časť základu dane. Tiež nie je možné vykázať z týchto príjmov stratu. Sadzba dane z príjmov z prenájmu je 19%, prípadne 25% z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 37 163,36€.

  Aké výdavky si môžete uplatniť?

  Od príjmov z prenájmu môžete odpočítať výdavky. V akej výške a aké výdavky môžete odpočítať závisí od toho, či máte prenajímanú nehnuteľnosť zaradenú alebo nezaradenú do obchodného majetku, a to aj vtedy, ak nemáte živnostenské oprávnenie.

  Na zistenie základu dane/čiastkového základu dane z prenájmu môžete viesť daňovú evidenciu podľa §6 ods. 11 alebo jednoduché účtovníctvo alebo podvojné účtovníctvo.

  Ak máte prenajímanú nehnuteľnosť zaradenú do obchodného majetku, potom si môžete uplatniť nasledovné výdavky:

  • výdavky na obstaranie prenajímanej nehnuteľnosti (formou odpisov),
  • výdavky na jej technické zhodnotenie (ustanoveným spôsobom),
  • výdavky na riadnu prevádzku nehnuteľnosti, ako sú napr. výdavky na energie vrátane výdavkov na ostatné služby
  • výdavky na jej opravy a udržiavanie a
  • iné súvisiace výdavky spojené s používaním prenajímanej nehnuteľnosti, ako napr. výdavky týkajúce sa úhrad vlastníka bytu a nebytových priestorov v dome do fondu prevádzky, údržby a opráv, daň z nehnuteľností, úroky z úverov a pôžičiek, ktoré ste si zobrali na nákup prenajímanej nehnuteľnosti, poistenie prenajímanej nehnuteľnosti

  Ak nemáte prenajímanú nehnuteľnosť zaradenú do obchodného majetku, potom si môžete uplatniť nasledovné výdavky:

  • výdavky na riadnu prevádzku nehnuteľnosti, ako sú napr. výdavky na energie vrátane výdavkov na ostatné služby

  Pri príjme z prenájmu nehnuteľnosti energiami sa rozumejú dodávka

  • elektrickej energie,
  • tepla na vykurovanie a teplej úžitkovej vody,
  • pitnej a úžitkovej vody pre domácnosť,
  • plynu.

  Ostatnými službami súvisiacimi s prenájmom nehnuteľnosti sú najmä

  • odvádzanie odpadovej vody z domácností,
  • osvetlenie a upratovanie spoločných priestorov v dome,
  • používanie výťahu a domovej práčovne,
  • kontrola a čistenie komínov,
  • odvoz popola, smetí a splaškov,
  • čistenie žúmp,
  • vybavenie bytu spoločnou televíznou a rozhlasovou anténou

  Čo ak prenajímate byt na základe živnostenského oprávnenia

  Živnostenské oprávnenie potrebuje na prenájom nehnuteľnosti tá fyzická osoba, ktorá bude okrem prenájmu nehnuteľnosti poskytovať aj iné služby, napr. ak bude poskytovať ubytovanie, či stravovanie hotelového, či motelového typu. Pôjde teda o vykonávanie bežnej podnikateľskej činnosti.

  V tomto prípade budete uplatňovať pri svojej podnikateľskej činnosti buď paušálne výdavky alebo skutočné výdavky a zdaníte príjmy podľa §6 ods.1. Z týchto príjmov si môžete uplatniť nezdaniteľnú časť dane z príjmov, ale tieto príjmy podliehajú odvodom po sociálnej a zdravotnej poisťovne.

  Z týchto príjmov je možné vykázať daňovú stratu. Ak príjmy za zdaňované obdobie neprevyšujú 100 000€, sadzba dane je 15%, ak príjmy prevyšujú 100 000€, sadzba dane je 19%, prípadne 25% z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 37 163,36€.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Aké hrozia pri prenajímaní pokuty?

  Pokiaľ nezaplatíte daň príjmu v termíne, vznikne dlh a okrem samotnej dane platíte úroky z omeškania.

  Okrem toho hrozia nasledovné pokuty:

  • pri nesplnení registračnú povinnosť v ustanovenej lehote hrozí mu pokuta od 60 € až do 20 000 €.
  • nepodanie daňového priznania v ustanovenej lehote – pokuta od 30 € až do 16 000 €.
  • pokuta, ak je v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní uvedená daň, ktorá je nižšia ako daň, ktorú mal v daňovom priznaní uviesť.

   

  Autorom článku je Katarína Serinová

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.