Dane / Daň z pridanej hodnoty/Získajte od štátu peniaze späť alebo vrátenie nadmerného odpočtu DPH
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Získajte od štátu peniaze späť alebo vrátenie nadmerného odpočtu DPH

Získajte od štátu peniaze späť alebo vrátenie nadmerného odpočtu DPH
Seyfor Slovensko, a.s.
15. 02. 2022
Doba čtení5 minút čítania
Líbilo se3
Získajte od štátu peniaze späť alebo vrátenie nadmerného odpočtu DPH

Obsah

  Pokiaľ ste platitelia DPH, môžete v daňovom priznaní uplatniť nárok na vrátenie DPH za prijaté zdaniteľne plnenia, teda za nákupy, ktoré sú zároveň vašimi daňovými výdavkami, resp. nákladmi. Prečítajte si, ako na to a na čo si dať pozor.

  Ako to funguje

  Zjednodušene: môžete si odpočítať daň z pridanej hodnoty zaplatenú dodávateľovi (vaše náklady, výdavky) od dane, ktorú vyberiete od svojich odberateľov a ktorú musíte odviesť štátu (výnosy, príjmy). Teoreticky môže vzniknúť nulová daň nebo dokonca preplatok – nadmerný odpočet, ktorý vám správca dane (daňový úrad) musí vrátiť.

  Praktický príklad vrátenia nadmerného odpočtu DPH

  Spoločnosť ABC e-shop je platiteľom DPH a nakupuje od dodávateľa, ktorý je rovnako platiteľom. Firma ABC nakúpila tovar za 1000 EUR, ako platiteľ DPH však musel dodávateľ pripočítať k cene 20% DPH. Firma ABC teda zaplatila 1200 EUR. Na  200 EUR zaplatených na dani môže ABC u správcu dane uplatniť nárok na vrátenie.

  Pri následnom predaji tovaru vykáže firma ABC zisk 1000 EUR. Predá teda tovar za celkovú čiastku 2000€. Tuto cenu ale musí ako platiteľ DPH tiež zaťažiť 20% daňou a navýši ju tak o 400 EUR, ktoré odvedie štátu. Vo výsledku firma ABC odvedie štátu rozdiel na dani na vstupe (200 EUR) a pri výstupe (400 EUR), teda 200 EUR..

  Nárok na vrátenie DPH za všetky zdaniteľné plnenia, ktoré sú vašimi výdavkami/nákladmi, uplatníte vo formulári daňového priznania k DPH. To podávate do 25. dňa v mesiaci nasledujúcom po uplynutí zdaňovacieho období (väčšinou obdobie trvá mesiac, môžete si ale zažiadať o kvartálne obdobie, potom, ako ste 12 mesiacov platiteľom DPH a máte obrat pod 100 000 EUR).

  Nárok na odpočet DPH môžete uplatniť za zdaniteľné plnenie, ku ktorému máte daňový doklad za dané zdaňovacie obdobie. Nemôžete žiadať o odpočet DPH k plneniu, ku ktorému ste doklad obdržali až po skončení zdaňovacieho obdobia. Aj keď sa plnenie uskutočnilo skôr.

  Odpočítať DPH si môžete iba z tovarov a služieb, ktoré využijete pre svoje podnikanie

  Nárok na odpočet DPH vzniká podľa toho, k akému účelu tovar alebo službu využijete.

  • Iba na účely svojej podnikateľskej činnosti. Vzniká vám nárok na odpočet v plnej výške.
  • Iba na iné účely. Nemáte nárok na odpočet dane.
  • Na podnikanie aj na súkromné účely. Máte nárok iba na časť odpočtu:
   • v pomernej výške (napr. firemní vozidlo, ktoré využívate aj pre súkromné účely),
   • v krátenej výške (napr. finančné a poisťovacie činnosti),
  • Plnenie oslobodené od dane bez nároku na odpočet dane:
   • Na reprezentáciu. Napr. oslavy, občerstvenie alebo dary.
   • Použitý tovar, umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti, v ktorých predajca uplatnil zvláštny režim obchodníka. V takom prípade je premetom zdanenia iba prirážka (marža).

  Vrátenie DPH z krajín Európskej únie

  Ak zaplatíte DPH v inom štáte EU, v ktorom nemáte sídlo ani prevádzku, môžete požiadať o vrátenie tejto dane v prípade, že prijaté plnenie použijete na účely svojho podnikania.

  O vrátenie DPH z krajiny EU musíte požiadať elektronicky prostredníctvom daňového portálu finančnej správy. Potrebujete k tomu elektronický podpis a oprávnenie k prístupu do aplikácie (žiadajte u správcu dane).

  Minimálna čiastka, o ktorú môžete žiadať je:

  • 400 eur v prípade, že žiadate za obdobie kratšie než jeden rok,
  • 50 eur, pokiaľ žiadate za celý rok.

  Žiadosť musíte odoslať do 30. septembra za predošlý rok. Viac informácii vrátane požiadaviek jednotlivých štátov si prečítajte na webe finančnej správy.

  Inštitút ručenia platiteľa DPH od 1.1.2022

  Zákon č.222/204 Z. z. o DPH bol doplnený o písmeno c) v § 69 ods. 14, ktorým rozširuje inštitút ručenia platiteľa DPH – odberateľa za daň, ktorú dodávateľ nezaplatil, ak vedel alebo vedieť mohol, že daň nebude zaplatená.

  Do 1.1.2022 bol inštitút ručenia za DPH definovaný týmito podmienkami:

  1. hodnota na faktúre nemá ekonomické opodstatnenie (neprimerane vysoká alebo neprimerane nízka),
  2. odberateľ bol štatutárom dodávateľa.

  Od 1.1.2022  sa doplnila tretia skutočnosť, ktorou je úhrada protihodnoty za plnenie na iný bankový účet ako účet oznámený dodávateľom finančnej správe.

  Uvedené znamená, že ručenie za DPH bude možné uplatniť aj v prípade, ak síce protihodnota za dodanie tovaru alebo služby bude uhradená na účet dodávateľa, ale tento nebude zverejnený v zozname bankových účtov. Z toho vyplýva, že odberateľ si musí pred úhradou overiť, či účet dodávateľa je alebo nie je registrovaný, inak môže ručiť za neodvedenú daň dodávateľa.

  Na čo si dať pozor

  1. V registre platiteľov DPH si radšej skontrolujte, či váš dodávateľ nie je takzvaným nespoľahlivým platiteľom DPH. V  prípade  neodvedenia DPH dodávateľom ručíte za DPH. Tiež si musíte skontrolovať, či platíte na účet dodávateľa, ktorý je registrovaný na daňovom úrade, čo platí od 1.1.2022.
  2. Presvedčte sa, že na daňovom doklade sú správne vyplnené všetky údaje. O tom, čo na daňovom doklade pre platiteľa DPH nesmie chýbať, si prečítajte v tomto článku. Dôležité je správne stanovená daň na doklade. V prípade, že je na doklade chybne vypočítaná nižšia daň, máte nárok na odpočet len do tejto výšky. V prípade, že je daň vypočítaná nesprávne vyššia, máte nárok na odpočet správne stanovenej DPH.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  V prvom priznaní k DPH si odpočítajte DPH z majetku zakúpeného pred registráciou

  Po registrácii za platiteľa DPH, je možné v prvom zdaňovacom období odpočítať DPH z majetku, ktorý ste nadobudli pred dňom registrácie, ak tento majetok spĺňa podmienky odpočtu.

  Odpočet DPH môžete uplatniť:

  • z odpisovaného majetku – len zo zostatkovej ceny,
  • zo zostatkovej ceny zásob na sklade – na základe inventarizácie skladu.

   

  Autorom článku je Ing. Katarína Serinová

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.