Novinky v Money / Produktové novinky/Nová verzia Money S3 19.600
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Nová verzia Money S3 19.600

Nová verzia Money S3 19.600
Seyfor Slovensko, a.s.
27. 06. 2019
Doba čtení3 minúty čítania
Líbilo se4
Nová verzia Money S3 19.600
Pre používateľov ekonomického systému Money S3 s uhradenou službou Podpora a aktualizácia, bola uvoľnená nová verzia 19.600.

Novú verziu Money si teraz stiahnete vo svojom Zákazníckom portáli v záložke Aktualizácia. V portáli tiež môžete komunikovať s podporou alebo zadávať požiadavky na servis.

Nová funkcia Automatické vypnutie programu

Zjednodušte si správu Money

 • Ak vykonávate Údržbu dát, či Zálohovanie pravidelne pomocou naplánovaných akcií v S3 Automaticu, nová funkcia Automatické vypnutie programu vám ešte viac zjednoduší správu vašich dát. Už sa nestane, že sa zálohovanie nespustí, pretože sa niektorý používateľ zabudol odhlásiť z terminálu.

Funkcia automatické vypnutie programu je k dispozícii na karte Money / Možnosti a nastavenia. Tu môžete nastaviť presný čas vypnutia programu. A rovnako nastaviť čas, počas ktorého sa bude zobrazovať upozornenie na blížiace sa ukončenie programu. V prípade, ak v nastavenú dobu prebieha nejaká programová činnosť, ktorú nie je možné prerušiť, potom program čaká než sa činnosť ukončí. Či sa po ukončenej operácii program vypne je možné zvoliť nastavením času Maximálneho oneskorenia. Ak sa činnosť ukončí pred stanoveným časom, potom sa program vypne.

Nové účtovné a mzdové konštanty

Zvýšenie domáceho stravného od 1.7.2019

 • S platnosťou od 1.7.2019 sa zvyšujú sadzby domáceho stravného poskytovaného pri pracovných cestách. Nové sadzby stravného podľa doby trvania pracovnej cesty sú k dispozícii v Pripravených zoznamoch. Ak používate modul Kniha jázd a cestovné náhrady, do vašej agendy si ich prevezmete pomocou funkcie Pripravený zoznam v zozname Sadzby domáceho stravného (Réžia / Nastavenie jázd).

Zvýšenie životného minima od 1.7.2019

 • Od júla 2019 sa zvyšuje suma životného minima. Do Pripravených zoznamov sme pridali nový riadok Nastavenia miezd s platnosťou od 1.7.2019. Aktuálne hodnoty sa prevezmú do vašej agendy automaticky pomocou funkcie Synchronizácia účtovných konštánt.

Zmena výpočtu DPH v režime MOSS pre Česko

 • Od verzie 19.600 je v Nastavení agendy / Sadzby DPH MOSS nové obdobie od 1. 7. 2019 (od VII/2019 do neurčené). Pre Českú republiku sme zmenili spôsob výpočtu DPH z ceny vrátane dane. Doteraz používaný „koeficient“ sme podľa platnej legislatívy nahradili spôsobom výpočtu DPH „matematicky“ (tzn. rovnakým ako sa používa na Slovensku). Výpočet DPH dokladov pre MOSS sa riadi nastavením obdobia, do ktorého doklad spadá.

Vylepšenia v dokladoch

 • Do tlačových formulárov Pokladničných dokladov sme doplnili premenné Pečiatka a podpis z Nastavenia agendy.
 • Do zoznamu Faktúr vystavených a zoznamu Typov faktúr vystavených sme pridali nový stĺpec Doprava / vyskladnenie.
 • Pre tvorbu tuzemského Reverse charge nemusíte mať v Nastavení agendy / Údaje o firme a na Karte adresy pri Dodávateľovi vyplnený Kód štátu. Nevyplnený Kód štátu sa automaticky považuje za SK (Slovenská republika).
 • V zozname položiek Faktúr vystavených a prijatých, Pokladničných dokladov, Bankových dokladov, Interných dokladov, Pohľadávok a Záväzkov sa teraz zobrazuje počet merných jednotiek na štyri desatinné miesta.

Nové stĺpce v skladových zoznamoch

 • Do zoznamu Skladových pohybov sme pridali nový stĺpec Konečný príjemca. Podľa tejto premennej je možné v zozname aj Filtrovať.
 • V zozname Skladových inventúr je nový stĺpec Číslo riadku a súčasne sme premenovali stĺpec Číslo na Inventúra.

Nový stĺpec v zozname majetku

 • Do zoznamu Majetku sme pridali nový stĺpec Priradené, ktorý zobrazuje osoby, ktorým bol majetok priradený a majú stále platný dátum priradenia.

Ostatné

 • Pri načítaní elektronického výpisu z účtu je možné zmeniť používanú službu homebankingu bez obmedzení.
 • Všetky XML Definície importu a exportu, ktoré sú z Pripravených zoznamov nie je možné meniť. Doteraz sme vás na túto vlastnosť neupozorňovali. Od verzie 19.600 sa pri otvorení pripravenej definície zobrazí upozornenie: Vykonané zmeny v definíciách XML prenosov, ktoré sú súčasťou pripravených zoznamov sa po vypnutí programu zrušia. Ak si želáte definície zachovať, skopírujte ju.
 • Poštový klient S3 už odosiela aj prílohy, ktoré sú vo formáte Microsoft Office 97-2003.
 • V Pokročilom filtri všetkých zoznamov sme pri dátovom poli Spôsob platby rozšírili ponuku výberu operátorov.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia