Podnikanie / Legislatíva/Sídlo firmy: ako ho založíte a kde ho musíte zverejniť
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Sídlo firmy: ako ho založíte a kde ho musíte zverejniť

Sídlo firmy: ako ho založíte a kde ho musíte zverejniť
Seyfor Slovensko, a.s.
04. 01. 2022
Doba čtení6 minút čítania
Sídlo firmy: ako ho založíte a kde ho musíte zverejniť

Obsah

  Ako podnikatelia musíte mať podľa zákona sídla (miesto podnikania). To môže byť napr. v mieste trvalého bydliska, v kanceláriách alebo virtuálne. Prečítajte si, ako si ho pri štarte podnikania zaistíte, čo robiť pri zmene sídla alebo kde adresu uvádzať.

  Sídlo právnickej osoby ošetruje paragraf §2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. nasledovne:

  Sídlom právnickej osoby a miestom podnikania fyzickej osoby je adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom.

  Fyzické osoby-podnikatelia sídlo v pravom zmysle slova nemajú, u nich ide o miesto podnikania. Adresa sídla alebo miesta podnikania však nemusí slúžiť iba ako oficiálna adresa na komunikáciu so štátnymi orgánmi, ale môže byť na nej realizovaná aj podnikateľská činnosť, napríklad poskytovanie reštauračných služieb alebo prevádzkovanie kaderníctva.

  Pojem prevádzkareň upravuje zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o živnostenskom podnikaní“). Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť; nie je ním priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti ani technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti.

  Sídlo môže byť takmer kdekoľvek. Malí podnikatelia si spravidla vystačia s trvalým bydliskom. Väčšie subjekty a výrobné firmy mávajú sídla vo výrobných halách alebo v kanceláriách. Aj keď ste sa s termínom „sídlo firmy“ možno stretli aj v súvislosti so živnostníkom, nie je to presné. Do živnostenského registra uvádzate miesto podnikania (napr. trvalé bydlisko) alebo miesto vášho pôsobiska ako prenajatú kanceláriu alebo coworkingu. V tomto prípade sa musíte preukázať právnym dôvodom používania priestoru.

  Svojím zákazníkom potom pre prehľadnosť uvediete na web alebo vizitky „miesto podnikania“, kde vás zastihnú najčastejšie. Bez označenia miesta podnikania sa obíde napr. stavený dozor, pokrývač alebo tapetár. Pokiaľ sa vám zhoduje miesto podnikania s prevádzkou, označiť ju musíte. Najlepšie viditeľnou tabuľou s názvom spoločnosti, vašim menom a identifikačným číslom.

  Ako vybrať sídlo firmy

  Ako výrobná firma si zrejme vyberiete so sídlom v kancelárii vo výrobnej alebo skladovej hale.

   Ako obchodná spoločnosť sa môžete rozhodnúť pre sídlo:

  • V mieste trvalého bydliska,
  • Vo vlastných či prenajatých kanceláriách,
  • V zázemí výrobných alebo skladových priestorov,
  • a na virtuálnom sídle.

  Virtuálne (inak registračné) sídlo spoločnosti funguje tak, že pracujete odkiaľkoľvek, ale sídlo spoločnosti máte zapísané na inej adrese. Väčšinou ide o zdieľanú kancelársku budovu, kde vám miestni zamestnanci preberajú poštu a jednoducho si tam zazmluvníte aj reprezentatívne priestory pre schôdzky. Náklady na takého sídlo sa pohybujú rádovo v desiatkam eur za mesiac.

  Pri výbere sídla zvážte adresu a skontrolujte si prevádzkovateľa budovy. Všetko si overte u podnikateľov, ktorí tu už sídlia a nespoliehajte sa iba na informácie od prevádzkovateľa. Informácie si overte aj na živnostenskom úrade daného mesta.

  Tiež si pri výbere sídla všímajte, či:

  • ho prevádzkuje skutočný vlastník sídla,
  • je viditeľne označené a ostatní podnikatelia tu majú vlastnú schránku,
  • sú priestory dostatočne reprezentatívne,
  • je tu počas vašej pracovnej doby človek, ktorý preberie poštu a navedie prípadných návštevníkov,
  • a prevádzkovateľ vás nenúti do príliš dlhého nájmu.

  Pri výbere virtuálneho sídla zvážte aj dostupnú vzdialenosť pre vás a pre zákazníkov.

  Čo je potrebné na zabezpečenie sídla spoločnosti

  Pre adresu vášho sídla sa rozhodnite ešte pred štartom podnikania. Sídlo ale viditeľne označte názvom vašej firmy aj identifikačným číslom. Pokiaľ podnikáte z domu, na zvonček s vašim menom doplňte názov spoločnosti, aby vás zákazníci lepšie našli.

  Akonáhle sa pre adresu rozhodnete, zaistite si pre používanie adresy súhlas s umiestnením sídla firmy. Tento súhlas získate s písomným prehlásením vlastníka nehnuteľnosti o súhlase s používaním priestorov, kde je jeho podpis overený u notára a s  listom vlastníctva k danej nehnuteľnosti.

  Dokument si nechajte vyhotoviť vo dvoch kópiách, kedy jednu odovzdáte na živnostenskom úrade, ak si vybavujete založenie živnosti osobne a jednu si necháte v dokumentoch. Pri elektronickom založení živnosti alebo/a spoločnosti vám postačuje jedna kópia.

  Sídlo spoločnosti si necháte zapísať:

  • do zakladateľskej listiny spoločnosti so súhlasom valného zhromaždenia,
  • do obchodného registra,
  • na príslušnom finančnom úrade,
  • a pokiaľ už máte zamestnancov, aj v Sociálnej poisťovni a v zdravotnej poisťovni.

  Kde všade sídlo firmy uvádzate?

  Sídlo spoločnosti uvádzate na všetkých oficiálnych dokumentoch spoločnosti. Úplne prvým dokumentom, kde sa uvedie sídlo firme, je už zmienená zakladateľská listina. Vždy uvádzajte kompletné identifikačné údaje: názov firmy, sídlo firmy a IČO, napr.:

  Solitea, a.s.
  Drobného 49, Bratislava
  IČO: 01572377
  DIČ: 2121000923

  Sídlo sa ďalej uvádza:

  • v zakladateľskej listine a spoločenskej zmluve,
  • v návrhu na zápis do obchodného a živnostenského registra,
  • na zmluvách a dohodách, ktoré súvisia s podnikaním (kúpne, pracovné, licenčné, o mlčanlivosti, a pod.)
  • na daňových dokladoch a faktúrach
  • v návrhu na zvolanie valného zhromaždenia a v jeho zápisoch,
  • v daňových priznaniach a všetkých formulároch a výkazoch podávaných na úrady,
  • na webe firmy a na vizitkách,
  • alebo pri upísaní akcie.

  Zaistite si vždy aktuálne podnikateľské a legislatívne informácie

  Zadajte váš e-mail a my vám budeme pravidelne zasielať rad tipov z podnikateľského a legislatívneho prostredia. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Zmena sídla firmy a kam ju nahlásiť

  Rovnako ako pri založení spoločnosti potrebujete k zmene sídla súhlas vlastníka alebo správcu nových priestorov a výpis z katastra nehnuteľnosti. Potom podáte návrh k zmene sídla na príslušnom úrade. Podotýkame, že podania na obchodný register je možné podať po októbri 2020 iba elektronicky.

  Súčasťou návrhu na zmenu sídla je aj doklad, na ktorom potvrdí valné zhromaždenie alebo všetci spoločníci, že sa na zmene dohodli. Zmena sídla do iného mesta si vyžaduje aj zmenu zakladateľskej listiny, resp. spoločenskej zmluvy, kde je potrebný aj notársky zápis. Pri elektronickom podaní za zmenu zaplatíte poplatok 33€.

  Spolu s návrhom musíte podať aj nasledovné dokumenty ako prílohy:

  • zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia, resp. rozhodnutie jediného spoločníka
  • list vlastníctva alebo nájomnú zmluvu alebo podnájomnú zmluvu alebo súhlas vlastníka so zriadením sídla
  • zakladateľská listina, resp. spoločenská zmluva spoločnosti v úplnom znení
  • plnomocenstvo, ak návrh podáva za spoločnosť tretia osoba

  Zmenu sídla je potrebné oznámiť na všetkých úradoch – daňový úrad, Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, na webe a na vizitkách.

   

  Autorom článku je Ing. Katarína Serinová

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.