Podnikanie / Legislatíva/Dôležité čísla pre podnikateľov, zamestnávateľov a účtovníkov v roku 2024
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Dôležité čísla pre podnikateľov, zamestnávateľov a účtovníkov v roku 2024

Dôležité čísla pre podnikateľov, zamestnávateľov a účtovníkov v roku 2024
Norbert Seneši
07. 05. 2024
Doba čtení9 minút čítania
Líbilo se0
Dôležité čísla pre podnikateľov, zamestnávateľov a účtovníkov v roku 2024

Obsah

  Odmeňovanie zamestnancov

  Minimálna mesačná a hodinová mzda v roku 2024 podľa stupňa náročnosti práce:

  Stupeň náročnosti práce Minimálna mesačná mzda Minimálna hodinová mzda (pri 40-hodinovom ustanovenom týždennom pracovnom čase) Minimálna hodinová mzda (pri 37,5-hodinovom ustanovenom týždennom pracovnom čase)
  1 750 eur 4,310 eura 4,597 eura
  2 866 eur 4,977 eura 5,309 eura
  3 982 eur 5,644 eura 6,020 eura
  4 1 098 eur 6,310 eura 6,731 eura
  5 1 214 eur 6,977 eura 7,442 eura
  6 1 330 eur 7,644 eura 8,154 eura

  Minimálne sumy mzdových zvýhodnení (príplatkov) v roku 2024:

  Mzdové zvýhodnenie (príplatok) Suma
  za hodinu práce v sobotu 2,155 eura
  za hodinu práce v sobotu – znížená suma (u zamestnávateľa, u ktorého sa vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu) 1,9395 eura
  za hodinu práce v nedeľu 4,310 eura
  za hodinu práce v nedeľu – znížená suma (u zamestnávateľa, u ktorého sa vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu) 3,879 eura
  za hodinu práce v noci pre zamestnanca nevykonávajúceho rizikovú prácu 1,724 eura
  za hodinu práce v noci pre zamestnanca nevykonávajúceho rizikovú prácu – znížená suma (u zamestnávateľa, u ktorého sa vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca) 1,5085 eura
  za hodinu práce v noci pre zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu 2,155 eura

  Príspevky zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov

  Príspevky zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov v roku 2024:

  Spôsob, akým zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie, resp. si plní túto povinnosť Výška príspevku zamestnávateľa
  poskytovaním jedla (vrátane nápoja) minimálne 55 % z ceny jedla, maximálne 4,29 eura
  poskytovaním stravovacej poukážky (stravného lístku) minimálne 3,22 eura, maximálne 4,29 eura (minimálna hodnota stravovacej poukážky je 5,85 eura)
  poskytovaním finančného príspevku na stravovanie suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie iným zamestnancom (minimálne 3,22 eura, maximálne 4,29 eura)

  Poznámka: Vyššie uvedené sumy sa môžu v priebehu roka 2024 vydaním nového opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zmeniť.

  Cestovné náhrady zamestnancov

  Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom v súvislosti s pracovnými cestami rôzne druhy cestovných náhrad. Nižšie uvádzame tie, ktoré majú zákonom stanovenú výšku.

  Druh cestovnej náhrady Suma
  stravné pri pracovnej ceste trvajúcej 5 až 12 hodín 7,80 eura
  stravné pri pracovnej ceste trvajúcej nad 12 hodín až 18 hodín 11,60 eura
  stravné pri pracovnej ceste trvajúcej nad 18 hodín 17,40 eura
  základná náhrada za každý 1 km jazdy pre jednostopové vozidlá a trojkolky 0,071 eura
  ‍základná náhrada za každý 1 km jazdy pre osobné cestné motorové vozidlá 0,252 eura

  Poznámka: Vyššie uvedené sumy sa môžu v priebehu roka 2024 vydaním nového opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zmeniť.

  Zaistite si vždy aktuálne podnikateľské a legislatívne informácie

  Zadajte váš e-mail a my vám budeme pravidelne zasielať rad tipov z podnikateľského a legislatívneho prostredia. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Príspevok zamestnávateľa na rekreáciu zamestnancov

  Povinnosť poskytovať zamestnancom príspevok na rekreáciu má zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov voči zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u neho trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov. Jeho výška je 55 % z oprávnených výdavkov na rekreáciu, maximálne však 275 eur za kalendárny rok.

  Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

  Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si môže daňovník uplatniť mesačne pri príjmoch zo závislej činnosti (zo zamestnania) alebo ročne pri príjmoch zo závislej činnosti, príjmoch z podnikania a príjmoch z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

  Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka Suma
  mesačne 470,54 eura
  ročne, ak daňovník za rok 2024 dosiahne základ dane nepresahujúci sumu 24 952,06 eura 5 646,48 eura
  ročne, ak daňovník za rok 2024 dosiahne základ dane presahujúci sumu 24 952,06 eura rozdiel medzi sumou 11 884,50 eura a sumou jednej štvrtiny základu dane

  Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)

  Po splnení stanovených podmienok si môže fyzická osoba s príjmami zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti uplatniť v ročnom zúčtovaní alebo v daňovom priznaní nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela).

  Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) Suma
  ak daňovník za rok 2024 dosiahne základ dane nepresahujúci sumu 47 537,98 eura suma 5 162,50 eura znížená o prípadný vlastný príjem manželky (manžela)
  ak daňovník za rok 2024 dosiahne základ dane presahujúci sumu 47 537,98 eura rozdiel medzi sumou 17 046,99 eura a sumou jednej štvrtiny základu dane, ktorý sa ešte zníži o prípadný vlastný príjem manželky (manžela)

  Nezdaniteľná časť základu dane v podobe príspevkov na tretí pilier

  Základ dane z príjmov zo závislej činnosti, z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich súčet sa znižuje aj o príspevky daňovníka na doplnkové dôchodkové sporenie a príspevky daňovníka na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt. Je možné ich odpočítať po skončení roka v ročnom zúčtovaní alebo v daňovom priznaní od základu dane v preukázateľne zaplatenej sume za rok 2024, maximálne však vo výške 180 eur.

  Daňový bonus na vyživované dieťa

  Daňový bonus na vyživované dieťa znižuje výslednú sumu vypočítanej dane z príjmov. Môže si ho uplatniť ten, kto mal v roku 2024 príjmy zo závislej činnosti alebo príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, prípadne ich kombináciu.

  Výška daňového bonusu na dieťa v roku 2024 je:

  • 140 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 18 rokov veku,
  • 50 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 18 rokov veku.

  Daňový bonus na dieťa je možné si uplatniť maximálne do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov zo závislej činnosti alebo z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, prípadne ich úhrnu.

  Počet vyživovaných detí  Percento základu dane (čiastkového základu dane), do ktorého je možné si uplatniť daňový bonus
  1 20 %
  2 27 %
  3 34 %
  4 41 %
  5 48 %
  6 a viac 55 %

  Daňový bonus na zaplatené úroky z úveru na bývanie

  O sumu daňového bonusu na zaplatené úroky z úveru na bývanie (hypotéky) sa znižuje daň daňovníka. Výška daňového bonusu na zaplatené úroky z úveru na bývanie závisí od toho, kedy bola zmluva o úvere na bývanie uzavretá.

  Zmluva o úvere na bývanie bola uzavretá Výška daňového bonusu na zaplatené úroky
  najneskôr do 31. decembra 2023 50 % zo zaplatených úrokov vypočítaných z výšky poskytnutého úveru na bývanie (najviac zo sumy 50 000 eur), maximálne 400 eur ročne
  najskôr po 31. decembri 2023 50 % zo zaplatených úrokov vypočítaných z výšky poskytnutého úveru na bývanie, maximálne 1 200 eur ročne

  Sadzba dane z príjmov fyzických osôb

  Sadzba dane z príjmov pre príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania), z prenájmu, z použitia diela, z použitia umeleckého výkonu a z ostatných príjmov je:

  • 19 % z tej časti základu dane, ktorá za rok 2024 nepresiahne 47 537,98 eura,
  • 25 % z tej časti základu dane, ktorá za rok 2024 presiahne 47 537,98 eura.

  Sadzba dane z príjmov pri výpočte preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti v priebehu roka 2024 (pri výpočte mesačnej mzdy) je:

  • 19 % z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá za mesiac nepresiahne 3 961,50 eura,
  • 25 % z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá za mesiac presiahne 3 961,50 eura.

  Sadzba dane z príjmov pre príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti je pre daňovníka, ktorý dosiahol za rok 2024 zdaniteľné príjmy (výnosy) z týchto činností:

  • neprevyšujúce sumu 60 000 eur, 15 % zo základu dane zníženého o daňovú stratu,
  • prevyšujúce sumu 60 000 eur, 19 % z tej časti základu dane zníženého o daňovú stratu, ktorá za rok 2024 nepresiahne 47 537,98 eura a 25 % z tej časti základu dane zníženého o daňovú stratu, ktorá za rok 2024 presiahne 47 537,98 eura.

  Z osobitného základu dane z kapitálového majetku je sadzba dane z príjmov 19 %.

  Sadzba dane z príjmov právnických osôb

  Sadzba dane z príjmov je pre právnickú osobu, ktorá dosiahla za rok 2024 zdaniteľné príjmy (výnosy):

  • neprevyšujúce sumu 60 000 eur, 15 % zo základu dane zníženého o daňovú stratu,
  • prevyšujúce sumu 60 000 eur, 21 % zo základu dane zníženého o daňovú stratu.

  Minimálna daň z príjmov právnickej osoby (daňová licencia)

  Za rok 2024 sa bude prvýkrát platiť aj minimálna daň právnickej osoby, ktorej výška sa odvíja od výšky zdaniteľných príjmov (výnosov) daňovníka:

  Zdaniteľné príjmy (výnosy) daňovníka Minimálna daň právnickej osoby
  neprevýšili sumu 50 000 eur 340 eur
  prevýšili sumu 50 000 eur a neprevýšili sumu 250 000 eur 960 eur
  prevýšili sumu 250 000 eur a neprevýšili sumu 500 000 eur 1 920 eur
  prevýšili sumu 500 000 eur 3 840 eur
  Vyskúšajte si zadarmo účtovný program Money S3
  S ním môžete jednoducho viesť účtovníctvo, vystavovať faktúry či evidovať sklad pre kamenný i online predaj
  Money S3

  Dôležité čísla v sociálnom poistení

  V oblasti sociálneho poistenia je niekoľko dôležitých veličín, ktoré sa oplatí sledovať:

  Veličina v sociálnom poistení Suma
  maximálny mesačný vymeriavací základ zamestnanca a zamestnávateľa (výnimkou je vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na úrazové poistenie, ktorý nemá limit) 9 128 eur
  minimálny mesačný vymeriavací základ SZČO 652 eur
  minimálne mesačné poistné povinne poistenej SZČO 216,13 eura
  maximálny mesačný vymeriavací základ SZČO 9 128 eur
  maximálne mesačné poistné povinne poistenej SZČO 3 025,93 eura
  výška príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2023, po ktorej prevýšení SZČO vzniká alebo neprevýšení SZČO zaniká povinné sociálne poistenie od 1. júla 2024 (resp. od 1. októbra 2024 pri predĺženej lehote na podanie daňového priznania) 7 824 eur
  odvodová odpočítateľná položka na zamestnanca pracujúceho na základe dohody o brigádnickej práci študentov a na zamestnanca pracujúceho na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorý má priznaný stanovený druh dôchodku 200 eur za kalendárny mesiac
  odvodová odpočítateľná položka na zamestnanca pracujúceho na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce 652 eur za kalendárny mesiac

  Dôležité čísla v zdravotnom poistení

  Aj v oblasti zdravotného poistenia je niekoľko dôležitých veličín, ktoré je dobré poznať:

  Veličina v zdravotnom poistení Suma
  odpočítateľná položka, o ktorú sa znižuje vymeriavací základ zamestnanca v pracovnom pomere výška príjmu, maximálne 380 eur za kalendárny mesiac (s rastom príjmu nad 380 eur sa znižuje o dvojnásobok časti príjmu, ktorá prevyšuje 380 eur)
  minimálny preddavok zamestnanca 40,32 eura mesačne
  minimálne poistné zamestnanca 483,98 eura ročne
  minimálny mesačný vymeriavací základ SZČO 652 eur
  minimálne mesačné poistné SZČO 97,80 eura (48,90 eura v prípade osoby so zdravotným postihnutím)

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.