Skryť menu
Skryť formulár

Odpis majetku

Čo je to odpis majetku?

Odpis majetku je čiastka, ktorá vyjadruje morálne alebo fyzické opotrebenie dlhodobého majetku za určité obdobie. Firmy si odpisy účtujú ako náklad, slúži hlavne k rozloženiu obstarávacej ceny do viacerých období – niekoľkých rokov.

Odpisovanie môže byť rovnomerné alebo zrýchlené – buď firmy odpisujú každý rok rovnakú čiastku, alebo na začiatku odpíšu viac a potom sa odpisy znižujú. Odpisy rozdeľujeme tiež na účtovné a daňové – účtovné slúžia k skutočnému vyjadreniu hodnoty majetku a jeho opotrebeniu, zatiaľ čo daňové k stanoveniu výšky dane z príjmov.