Blog Money / Slovník pojmov / Odpis majetku

Odpis majetku je čiastka, ktorá vyjadruje morálne alebo fyzické opotrebenie dlhodobého majetku za určité obdobie. Firmy si odpisy účtujú ako náklad, slúži hlavne k rozloženiu obstarávacej ceny do viacerých období – niekoľkých rokov.

Odpisovanie môže byť rovnomerné alebo zrýchlené – buď firmy odpisujú každý rok rovnakú čiastku, alebo na začiatku odpíšu viac a potom sa odpisy znižujú. Odpisy rozdeľujeme tiež na účtovné a daňové – účtovné slúžia k skutočnému vyjadreniu hodnoty majetku a jeho opotrebeniu, zatiaľ čo daňové k stanoveniu výšky dane z príjmov. Majetok sa odpisuje podľa odpisových skupín.

Späť na slovník pojmov