Vyriešte všetku účtovnú agendu, ktorá vám príde do cesty

Money S3 perfektne pokrýva potreby drobných živnostníkov, menších aj stredných firiem. Odbremení vás od rutinných operácií, ktoré zaberú zbytočne veľa času. Uľahčí vám aj prácu na konci roka – predvyplní za vás kolónky v súvahe, výkaze ziskov a strát, daňovom priznaní alebo vo výkazoch pre sociálne a zdravotné poistenie.

Naviac vďaka Money S3 budete mať vždy k dispozícii aktuálne čísla, takže hneď uvidíte, ako sa vášmu podnikaniu darí.

Money S3 sa postará o kompletné účtovníctvo celej firmy

Vymeňte neprehľadné tabuľky a dokumenty za jeden systém. V module Podvojné účtovníctvo zvládnete fakturáciu, vedenie pokladnice a banky, evidenciu majetku, záväzkov a pohľadávok, knihu jázd alebo sklad aj bez pomoci profesionálnej účtovníčky. Alebo časť agendy zveríte do rúk externej účtovníčky, ktorá si dáta na diaľku ľahko naimportuje k sebe do počítača pomocou modulu Účtovná centrála a účtovný klient.

Money S3 za vás vyplní a dopočíta množstvo údajov. Upozorní vás aj na termín priznania DPH, kontrolného či súhrnného hlásenia.

V ľahko ovládateľnom a prehľadnom účtovnom systéme zaevidujete všetky doklady a získate kontrolu nad fungovaním firmy alebo vývojom ekonomických ukazovateľov.

Jednoduché účtovníctvo v Money S3 zvládne aj účtovník laik

V module Jednoduché účtovníctvo vediete peňažný denník, spravujete pohľadávky a záväzky a máte pod kontrolou všetky výdavky. Prehľad o príjmoch, výdavkoch aj údajoch z banky a pokladnice máte na jednom mieste a vďaka tomu si v dokladoch udržíte poriadok.

Vedenie jednoduchého účtovníctva vám spríjemní automatické predvypĺňanie údajov. Vyhnete sa bežným chybám pri ručnom zadávaní dokladov, skontrolujete úhrady od odberateľov a dlžníkom automaticky rozošlete upomienky alebo si v priebehu niekoľkých sekúnd vygenerujete podklady pre daňové priznanie.

Spracovanie miezd vám ešte nikdy nešlo tak od ruky

Modul Mzdy a personalistika vám pomôže nechybovať pri príprave podkladov pre mzdy, zaevidovanie poistenia alebo sa postará o zrážky zo mzdy zamestnancov. Poradí si aj so súbežnými pracovnými pomermi. Naviac budete mať istotu, že máte mzdovú evidenciu vždy v súlade s platnou legislatívou.

Všetky tlačivá priamo z Money elektronicky podáte na SP a zdravotné poisťovne. Výplatné pásky v zaheslovanom PDF hromadne rozošlete zamestnancom e-mailom v rámci jednej operácie.

Aké vlastnosti sa vám budú hodiť?

Ako sa páči účtovať v Money S3 našim používateľom

Účtovníčka Kateřina Knotková si s klientami vymieňa doklady cez iDoklad a ušetrí desiatky hodín mesačne

„Spracovanie vydaných faktúr je pre mňa efektívnejšie, takže vďaka prepojeniu Money a iDokladu môžem venovať čas odbornej účtovníckej práci, a tým spracovať väčší objem.“

Kateřina Knotková
účtovníčka

Prečítajte si prípadovú štúdiu