Cenník Predajne

Vyberte si z kompletného prehľadu všetkých variant Predajne a ich rozširujúcich modulov. Po výbere vás cenník presmeruje na web Profi Pokladne, kde software obstaráte.

Zvoľte tu najvhodnejšiu Predajňu

Pokladničný software Predajňa ponúka päť verzií, ktoré sa líšia cenou i obsahujúcimi modulmi. Jednoducho si tak vyberiete verziu, ktorá je pre vaše podnikanie najvhodnejšia.

Predajňa Mini Predajňa SKLAD Predajňa S3 Predajňa S4 Predajňa S5
Obchodné funkcie
Odložené účty
Jednoduchá evidencia skladu
Napojenie na sklady v Money S3
Napojenie na sklady v Money S4
Napojenie na sklady v Money S5
Cena licencie pre 1 PC 165 € 291 € 245 € 380 € 590 €
kúpiť kúpiť kúpiť kúpiť kúpiť

Ceny sú bez DPH.

Doplňte Predajňu o 2 rozširujúce moduly

K vyššie vybranej verzii Predajne si ešte môžete vybrať rozširujúce moduly, vďaka ktorým prejdete na rýchlejšiu metódu inventúr a zjednodušíte tvorbu dodacích listov.

Predajňa Mini Predajňa SKLAD Predajňa S3 Predajňa S4 Predajňa S5
Inventúry 60 € 80 € 110 €
Dodacie listy 55 € 55 € 75 € 93 €

Ceny sú bez DPH.

Vyskúšajte Predajňu na 25 dní ZDARMA

CHCEM VYSKÚŠAŤ PREDAJŇU

Chcem si kúpiť Predajňu