Cenník Predajne SQL

Vyberte si z kompletného prehľadu všetkých variant Predajne SQL a ich rozširujúcich modulov. Po výbere vás cenník presmeruje na web Profi Pokladne, kde software obstaráte.

Zvoľte tu najvhodnejšiu Predajňu SQL

Pokladničný software Predajňa SQL ponúka päť verzií, ktoré sa líšia cenou i obsahujúcimi modulmi. Jednoducho si tak vyberiete verziu, ktorá je pre vaše podnikanie najvhodnejšia.

Predajňa SQL Mini Predajňa SQL SKLAD Predajňa SQL S3 Predajňa SQL S4 Predajňa SQL S5
Obchodné funkcie
Odložené účty
Jednoduchá evidencia skladu
Napojenie na sklady v Money S3
Napojenie na sklady v Money S4
Napojenie na sklady v Money S5
Cena licencie pre 1 PC 165 € 291 € 245 € 380 € 590 €
kúpiť kúpiť kúpiť kúpiť kúpiť

Ceny sú bez DPH.

Doplňte Predajňu SQL o 2 rozširujúce moduly

K vyššie vybranej verzii Predajne SQL si ešte môžete vybrať rozširujúce moduly, vďaka ktorým prejdete na rýchlejšiu metódu inventúr a zjednodušíte tvorbu dodacích listov.

Predajňa SQL Mini Predajňa SQL SKLAD Predajňa SQL S3 Predajňa SQL S4 Predajňa SQL S5
Inventúry 60 € 80 € 110 €
Dodacie listy 55 € 55 € 75 € 93 €

Ceny sú bez DPH.

Vyskúšajte Predajňu SQL na 25 dní ZDARMA

CHCEM VYSKÚŠAŤ PREDAJŇU SQL

Chcem si kúpiť Predajňu SQL