Moduly k Predajni

Doplňte svoju Predajňu modulmi, ktoré vám uľahčia vystavenie dodacích listov alebo pomôžu pripojiť systémové váhy.

Dodacie listy
Dodacie listy

Pomocou modulu vystavíte dodacie listy priamo v Predajni a rovno ich importujete do svojho Money. Odtiaľ ich i s faktúrou jednoducho pošlete zákazníkovi.

Viac informácii o module

Inventúry
Inventúry

Inventúrne doklady vytvoríte pomocou modulu rovno vo svojej Predajni a aj bez pripojenia k internetu. Potom ich bez práce navyše prenesiete do Money, kde už máte založenú skladovú inventúru k zvolenému dátumu.

Viac informácii o module

Komunikácia váhy
Komunikácia váhy

V predajni syrov alebo v mäsiarstvach je systémová váha s tlačou etikiet nevyhnutná. S Vašou Predajňou ju prepojíte cez modul Systémové váhy. Vďaka tomu do váhy pošlete napríklad názov položky, jej cenu alebo zloženie.

Viac informácii o module

Štatistiky
Štatistiky

Pomocou modulu si v manažérskej sekcii Predajne zobrazíte a vytlačíte štatistické prehľady. Nastavíte si, v ktorých časových úsekoch chcete štatistiky sledovať a máte k dispozícii aj grafické znázornenie dát a porovnanie dát v grafoch. V prípade, že máte Predajňu SQL napojenú aj na systémy Money (Money S3, Money S4, Money S5) je možné využiť reportovacie nástroje aj priamo v nich. To Vám umožní získať vždy aktuálny prehľad nad celou sieťou predajných miest.

Viac informácii o module