Dodacie listy

Pomocou modulu vystavíte dodacie listy priamo v Predajni a rovno ich importujete do svojho Money. Odtiaľ ich aj s faktúrou jednoducho pošlete zákazníkovi.

Popis modulu

Pri maloobchodnom predaji vystavujete klasické predajky, ktoré jednoducho vytvoríte v Predajni. Lenže pri veľkoobchodnom odbere potrebujete svojím zákazníkom vystaviť dodací list a ideálne potom všetky údaje z Predajne rovno potiahnuť do Money. To zvládnete s modulom Dodacie listy.

Ako to funguje?

Najbežnejším dokladom je klasická predajka. Pre vytvorenie predajky po nahodení položiek kliknete na tlačidlo Platby a je to – zákazník môže zaplatiť.

S modulom Dodacie listy sa vám v Predajni zaktívni tlačidlo Uzavrieť. To vyberiete pre vytvorenie dodacieho listu, ktorý si vytlačíte a odovzdáte klientovi bez toho, aby okamžite platil za tovar.

Predaj sa ihneď premietne do skladových zásob, takže všetky informácie o sklade sú aktuálne. Platbu potom dodatočne fakturujete cez svoje Money.

Medzi režimami sa môžete kedykoľvek prepnúť pomocou tlačidiel Predaj a Dodací list. Vpravo hore na obrazovke hneď vidíte, v ktorom ste režime.

Práca s modulom je jednoduchá – nemusíte sa učiť nič nového, iba vyberte režim dodacie listy. Rozhranie vyzerá rovnako ako pri práci s predajkou.

Čo všetko v module nastavíte

Dodacie listy si upravíte podľa svojich potrieb. Nastavíte si:

  • Zobrazenie cien v pokladni. Na dodacom liste si zobrazíte ceny s DPH i bez DPH a zvolíte si, ktorá je primárna.
  • Tlač cien. Dodacie listy vytlačíte s cenami s DPH i bez DPH alebo úplne bez cien.
  • Automatické prepnutie. Pokiaľ nechcete myslieť na ručné prepínanie a vystavujete viac predajok ako dodacích listov, zíde sa vám funkcia automatického prepnutia do režimu predaja po vystavení dodacieho listu.
  • Tlač na kancelárske tlačiarne alebo termotlačiarne. Predajky sa obvykle tlačia na eKasa tlačiarni, ale u dodacích listov patrí k zvyklostiam mnohých obchodníkov tlač na veľký A4 papier. Máte na výber.