Komunikácia váhy

V predajni syrov alebo v mäsiarstvach je systémová váha s tlačou etikiet nevyhnutná. S vašou Predajňou ju prepojíte cez modul Komunikácia váhy. Vďaka tomu do váhy pošlete napríklad názov položky, jej cenu alebo zloženie.

Popis modulu

Vyhnite sa ručnému zadávaniu údajov do vašej systémovej váhy pomocou modulu Komunikácia váhy. Všetky dôležité informácie ľahko dostanete z Predajne priamo do systémovej váhy. S modulom Komunikácia váhy:

 • prepojíte váhu s pokladničným systémom
 • nahráte do váhy celý popis tovaru
 • a pošlete do váhy vami vybrané položky tovaru
Pomocou modulu Komunikácia váhy prepojíte Predajňu s váhou:
 • Mettler Toledo bPro U2

Čo všetko odošlete z Predajne do váhy

Do systémovej váhy nezadávate vďaka prepojeniu s Predajňou nič ručne. Priamo z Predajne odošlete do váhy informácie o každej položke:

 • názov položky
 • PLU
 • dátum trvanlivosti
 • vlastný popis (doň zadáte napríklad zloženie)
Ak aktualizujete popis tovaru v Predajni, jednoducho zmeníte údaje aj vo váhe. Stačí ručne spustiť aktualizáciu, ktorá zaberie maximálne pár minút.

Nastavte si, ktoré tovary chcete vo váhe

Všetok tovar, ktorý máte v Predajni, ale vo svojej váhe nepotrebujete. Váhové položky vyfiltrujete 3 spôsobmi:

 • Podľa vybraných skladov alebo skupín položiek. Do váhy odošlete celý sklad alebo skupinu položiek zo skladu.
 • Podľa váhových položiek s príznakom. Do váhy odošlete zoznam položiek, ktoré obsahujú príznak s informáciou, že sú váhové. Vďaka tomu sa tam nedostanú napríklad ananásy, ktoré predávate po kusoch, ale sú v skupine ovocie spoločne s položkami určenými k váženiu.
 • Podľa vlastného filtra. Pokiaľ máte viacero váh a do každej chcete odoslať iba určitú skupinu váhových položiek, vykonáte to pomocou vlastného identifikátora. Ten určí, do ktorých váh sa konkrétna položky odošle.