Štatistiky

Pomocou modulu si v manažérskej časti Predajne zobrazíte a vytlačíte štatistické prehľady. Nastavíte si, v ktorých časových úsekoch chcete štatistiky sledovať a máte k dispozícii aj grafické znázornenie dát a porovnanie dát v grafoch.

Popis modulu

Štatistika je dôležitá v každom obchode. Urobíte si vďaka nej perfektný prehľad o predajoch, zásobách aj o obrate. Štatistiky navyše môžete sledovať za ľubovoľné časové obdobie, ktoré si zvolíte.
Modul Štatistiky najčastejšie využijete, pokiaľ pracujete v Predajni Sklad.
Ponúka viacero typov štatistických prehľadov:

 • Stav zásob
 • Obrat zásob
 • Obchodný obrat na zákazníka
 • Hodinové predaje
Pomocou Stavu zásob si vytvoríte prehľad o stave položiek tovaru v danom okamihu. Táto štatistika sa hodí v situácii, kedy robíte inventúru alebo chcete doobjednať tovar na sklad a potrebujete si štatistiku vytlačiť alebo s ňou pracovať mimo vašu predajňu (napríklad v Exceli).
V štatistike Obrat zásob si zobrazíte tržby za určité obdobie. Ľahko si vyfiltrujete zobrazenie: 
 • konkrétnych skupín tovaru,
 • položiek tovaru,
 • ceny s DPH alebo bez,
 • alebo napríklad vzostupné či zostupné triedenie.
V Obchodnom obrate na zákazníka si rovnako ako v predchádzajúcej štatistike zobrazíte tržby za určité obdobie. V tomto prípade sú to ale tržby u vybraného odberateľa. Vytvoríte si tak prehľad, čo a v akom množstve u vás klient nakúpil. Vďaka tomu mu môžete ponúknuť:
 • jednorazovú zľavu,
 • dlhodobo nižšiu cenu,
 • alebo iné zvýhodnenie.
Hodinové predaje vám ukážu, ktoré denné časy sú vo vašej predajni najvyťaženejšie a kedy máte naopak voľnejšie. Zobrazíte si vývoj tržieb po hodinách a vďaka tomu napríklad viete, na ktorú dennú dobu je najlepšie prijať brigádnika.
Prehľad predajov vám zobrazí predaj po jednotlivých skladoch, skupinách a tovaroch. Zostava obsahuje informácie o nákupe a predaji. Pre riadenie cenotvorby zas údaje o zisku, marži a zľavách.