Cestovné náhrady v roce 2021: ako vypočítať diéty a stravné

Solitea, a.s. | 08. 06. 2021

Pri pracovných cestách v tuzemsku aj do zahraničia máte podľa zákona č. 283/2002 Z. z. nárok na cestovné náhrady. Prečítajte si, na akú výšku stravného si môžete uplatniť a aké náhrady dostanete za použitie vlastného auta v roku 2021.

Obsah

  Najprv sa pozrime na náhrady pri služobných cestách po Slovenskej republike.

  Cestovné náhrady a stravné pri tuzemských pracovných cestách

  Stravné dostanete za každý deň pracovnej cesty, ak služobná cesta trvá aspoň 5 hodín. Výška stravného je určená Opatrením č.176/2019 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorá stanovuje tieto čiastky:

  Časové pásmo tuzemskej pracovnej cesty

  Výška stravného

  od 5 do  12 hodín

  5,10€

  nad 12  do 18 hodín

  7,60€

  nad 18 hodín

  11,60€

  Znížené stravné pri tuzemskej pracovnej ceste

  Nárok na časť stravného máte aj v prípade, kedy dostanete na pracovní ceste jedlo zdarma. Za každé bezplatné jedlo je stravné znížené z hodnoty stravného pre časové obdobie trvania pracovnej cesty nad 18 hodín. Krátenie sa teda vypočíta z hodnoty 11,60€ nasledovne:

  • 25 % z čiastky 11,60€, ak boli bezplatne poskytnuté raňajky,
  • 40 % z čiastky11, 60€, ak bol bezplatne poskytnutý obed,
  • 30% z čiastky 11,60€, ak bola bezplatne poskytnutá večera.

  Ak boli spolu s ubytovaním poskytnuté raňajky, stravné sa kráti o 25% zo sumy 11,60€. Krátená suma stravného sa zaokrúhli na najbližší eurocent nahor.

  Náhrady za používanie vlastného motorového vozidla na tuzemskej pracovnej ceste

  Pokiaľ použijete vlastné auto, dostanete okrem stravného aj náhradu za spotrebované pohonné hmoty a základnú náhradu za každý 1 km jazdy.

  Náhradu za spotrebované pohonné hmoty si vypočítate podľa cien pohonných hmôt prepočítaných podľa spotreby v technickom preukaze. Ceny pohonných hmôt preukazujete dokladom o kúpe pohonných hmôt pred cestou alebo počas cesty. Ak máte viacero dokladov, urobíte z viacerých cien aritmetickým priemerom.

  Náhradu za spotrebované pohonné hmoty vypočítate nasledovne:

  Náhrada za spotrebované pohonné hmoty = spotreba pohonných hmôt podľa technického preukazu*počet prejazdených km pri pracovnej ceste*jednotková cena za 1 liter pohonnej hmoty podľa dokladu.

  Ak zamestnanec, konateľ alebo SZČO použije svoje vozidlo na pracovnú cestu, teda na pracovný alebo podnikateľský účel, zamestnávateľ, spoločnosť alebo SZČO sú povinní zaplatiť za toto vozidlo daň z motorových vozidiel, a to za každý mesiac, v ktorom bolo vozidlo na pracovný alebo podnikateľský účel použité.

  Okrem náhrady za pohonné hmoty máte nárok aj na základnú náhradu za 1 km jazdy vo výške 0,193€ za km pri osobnom motorovom vozidle. Ak používate jednostopové vozidlo – motorku, máte nárok na 0,053€ na km.

  Cestovné náhrady a stravné v zahraničí

  Na cestovné náhrady máte nárok aj pri zahraničnej služobnej ceste.

  Ministerstvo financií SR vydalo Opatrenie č. 401/2012 Z. z., ktorým sa určuje základná sadzba stravného pre jeden deň pobytu na zahraničnej pracovnej ceste za jeden deň pobytu.

  Trvanie zahraničnej pracovnej cesty je rovnako rozdelené na tri časové pásma a týmto pásmam sú priradené jednotlivé výšky stravného.

  Časové pásmo zahraničnej pracovnej cesty

  Výška stravného pre časové pásmo

  do 6 hodín

  25% zo základnej sadzby stravného

  od 6 do 12 hodín

  50% zo základnej sadzby stravného

  nad 12 hodín

  základná sadzba stravného

  Vybrali sme do tabuľky stravné pre niektoré krajiny. Kompletný zoznam základných sadzieb stravného obsahuje spomínané Opatrenie MF SR č. 401/2021 Z. z.

  krajina

  základná sadzba stravného v EUR alebo USD alebo miestna mena

  Česko

  600 CZK

  Rakúsko, Holandsko, Francúzsko

  45 EUR

  Egypt, Lotyšsko, Litva

  40 EUR

  Poľsko, Ukrajina

  37 EUR

  Maďarsko

  39 EUR

  Nový Zéland

  48 USD

  Austrália

  74 AUD

  V prípade prechodu cez viaceré krajiny v rámci kalendárneho dňa sa stravné  v eurách alebo v cudzej mene za kalendárny deň trvania zahraničnej pracovnej cesty poskytne:

  • v mene a výške stravného ustanoveného pre krajinu, v ktorej zamestnanec strávi v kalendárnom dni najviac hodín a v prípade
  • ak zamestnanec strávi  v kalendárnom dni rovnaký počet hodín vo viacerých krajinách, zamestnávateľ poskytne stravné v eurách alebo  v cudzej mene, ktoré je pre zamestnanca výhodnejšie.

  Zamestnávateľ pri poskytovaní stravného v eurách alebo v cudzej mene musí dodržať zásadu, že v rámci kalendárneho dňa a zahraničnej pracovnej cesty musí poskytnúť zamestnancovi stravné v eurách alebo v cudzej mene len vo výške podľa konkrétneho časového pásma t. j. bez ohľadu na to, v ktorých krajinách sa zdržiaval. (§ 13 ods. 5 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách)

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi . zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Znížené stravné pri zahraničnej pracovnej ceste

  Aj pri zahraničnej pracovnej ceste do kráti stravné, pokiaľ bolo poskytnuté bezplatné poskytnuté stravovanie. Stravné sa ale kráti zo základnej sadzby stravného.. Ak boli spolu s ubytovaním poskytnuté raňajky v Rakúsku, stravné sa kráti o 25% zo sumy 45€. Krátená suma stravného sa zaokrúhli na najbližší eurocent nahor.

  Vreckové na zahraničnej ceste zamestnanca

  Na zahraničnej cestu môže zamestnanec dostať aj vreckové, a to podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, § 14, v eurách alebo v cudzej mene do výšky 40 % stravného poskytnutého zamestnancovi na zahraničnej pracovnej ceste. Vreckové ale nie je povinná cestovná náhrada a je vždy zdaniteľným príjmom zamestnanca, čo znamená, že o sumu vreckového sa zamestnancovi zvyšuje hrubá mzda na účely výpočtu odvodov do zdravotnej poisťovne, Sociálnej poisťovne a na účely výpočtu dane zo mzdy zamestnanca.

  Ako vystavíte cestovný príkaz sa dozviete v osobitnom článku Cestovné príkazy: načo slúžia a ako ich vyplniť.

  Výpočet cestovných náhrad v Money S3

  Výpočet cestovných náhrad a vedenie knihy jázd môže zabrať veľa času. Ak potrebujete pomocnú ruku, vyskúšajte ekonomický systém Money S3, ktorého súčasťou je modul Kniha jázd a cestovné náhrady.

   

  Autorom článku je Katarína Serinová

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

  Štítky článku

  Cestovné náhrady

  Najhľadanejšie

  Money S3 Money S4 Money S5

  Obľúbené články

  Vyskúšajte si účtovný program Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami